Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De voordelen van een digitale werkplek

Zonder de oude ICT overboord te gooien

Iedereen wil altijd en overal bereikbaar zijn en dit gaat ook niet meer veranderen, whats new? De enige keus die de werkgever heeft is mee gaan en de traditionele werkplek loslaten. Organisaties moeten naar een toekomstvaste vorm van een werkomgeving: de digitale werkplek. Deze whitepaper kijkt naar de ontwikkelingen, beschrijft de impact van deze situaties en neemt je mee in een reis naar de ideale werkomgeving.

Minder controle, meer vrijheid en vertrouwen

De tijd van vaste lunchtijden en dat de leidinggevende meekijkt over je schouder is wel voorbij. De controle wordt steeds meer losgelaten en werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Daarnaast krijgen medewerkers het ook steeds meer voor het zeggen en werkgevers moeten voldoen aan deze eisen en wensen. Tijd-, device- en plaatsonafhankelijk werken via de cloud is de nieuwe standaard geworden. Hoe komt dit? De grenzen tussen werk en privé vervagen steeds meer door:

  • Nieuwe werkcultuur – Steeds meer vrijheid in werktijden en locaties en ontstaat een steeds intensievere samenwerking in het bedrijfsleven.
  • Nieuwe werk – Steeds meer productiewerk valt weg door automatisering en er is een duidelijke verschuiving van taakgericht naar kennisgericht. We zijn een kenniseconomie geworden.
  • Nieuwe generaties – De verwachting is dat rond 2020 de markt voor 45% uit mobiele kenniswerkers bestaat. Hoe komt dit?

Wat betekent dit voor de werkplek?

Geef je medewerkers de vrijheid om zelf hun werkplek in te vullen. Doe je dit niet, heb je kans op shadow IT. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Dropbox voor het delen van bestanden tussen thuis en werk of Whatsapp voor het contact tussen collega’s. Dit kan allemaal leiden tot beveiligingsproblemen.

Hoe nu verder?

Lees verder in de whitepaper Digital workspace over het inrichten van de ideale digitale werkplek. Enkele punten waar deze whitepaper nog op in gaat zijn:

  • De medewerker centraal zetten
  • Het creëren van samenwerkingsmogelijkheden
  • Het samen oppakken van de inrichting
  • De zorg voor een veilige toegang

Zorg jij voor de ideale werkplek voor jouw medewerkers? Lees deze whitepaper!