Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De voordelen van de Personal Advisor voor intermediairs

Vergelijkers: Russisch roulette voor intermediairs?

De hoeveelheid vergelijkingssites voor verzekeringen is enorm. Dit geeft de klant de gelegenheid om te shoppen en zelf een keuze te maken. Tegelijkertijd heeft een intermediair daardoor geen enkele houvast meer. De invloed van de intermediair slinkt en hierdoor rijst de vraag: is er een manier om als adviseur weer invloed te krijgen op het verzekeringsgedrag van de klant en deze weer te binden? Deze whitepaper geeft antwoord op die vragen.

Onderscheiden = klant centraal stellen
Adviseurs kunnen het onderscheid maken door zich, zoals vanouds, betrokken op te stellen naar de klant toe. Het is dan ook tijd voor een nieuwe aanpak. Het oude product-denken moet los gelaten worden en het onderscheid moet worden gemaakt door de klant centraal  te stellen. Klantgericht ondernemen staat gelijk aan duurzaam ondernemen, aangezien klantloyaliteit juist hiermee extra mee wordt versterkt.

Personal Advisor
Deze whitepaper geeft een introductie van de Personal Advisor, een methodiek waarmee adviseurs zelf de regie weer in handen krijgen. De Personal Advisor stelt intermediairs in staat om grotere groepen klanten proactief te bedienen. Dit gebeurt onder andere doordat zij op ieder relevant moment voor de klant een passende vergelijking kunnen maken en deze vertalen naar een afgewogen advies. Andere voordelen van het werken met de Personal Advisor zijn:

  • Meer en beter zichtbare toegevoegde waarde;
  • Minder royementen;
  • Efficiënter werken met minder kosten en dus een verhoogd rendement.

De voordelen van de Personal Advisor reiken echter verder dan alleen de klant of de adviseur.

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de whitepaper waarin uiteen wordt gezet hoe adviseurs weer invloed kunnen krijgen op het verzekeringsgedrag van de klant en hoe zij deze weer aan zich kunnen binden.

 

Download de whitepaper
Download