Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De verbeteringen borgen en de organisatie wendbaar maken

Continu verbeteren Stap 7: Borg de verbeteringen

Stap 6 ging in op het implementeren van de verbeteringen. Er is nu een implementatie- en communicatieplan geschreven en er is uitvoering gegeven aan de verbeteringen. Het effect van de verbeteringen zijn gemeten. Nadat alle stappen voor de implementatiefase zijn doorlopen levert het verbeterteam een projectmap aan met daarin de probleemstelling, beschrijving van de oorzaak, ondernomen acties, de vernieuwde procesbeschrijving en eventuele taartgrafieken voor het aanduiden van de behaalde resultaten. In deze reeks van zeven whitepapers leest u hoe u de processen in de organisatie met een laagdrempelige techniek effectief kunt verbeteren. Dit is de zevende stap: Borg de verbeteringen, de vijfde fase van DMAIC.

Hoe zorgt u dat verbeteringen worden geborgd en de organisatie wendbaar wordt?

Borgen binnen continu verbeteren houdt meer in dan verankeren. Een organisatie moet kunnen blijven inspelen op veranderingen. De omgeving van organisaties is continu in beweging, de strategie van een organisatie zal dus regelmatig moeten worden aangepast wil een organisatie wendbaar (agile) blijven. De twee aspecten van borging zijn: het borgen van processen (up-to-date houden) en het borgen van continue procesverbetering (verbeteren). Dit zijn twee totaal verschillende zaken.

Lean Six Sigma technieken

Wilt u meer weten over de Lean Six sigma technieken die bij deze fase van DMAIC ingezet kunnen worden? Deze whitepaper onthult alle geheimen voor u. daranaast zijn ook de volgende whitepapers beschikbaar in deze serie over continu verbeteren.

  1. Wat is verbeteren?
  2. Hoe begin ik met verbeteren?
    Continu verbeteren gebaseerd op de LEAN Six Sigma-principes:
  3. Define – Definieer het probleem.
  4. Measure – Meet de benodigde gegevens.
  5. Analyse – Analyseer het probleem
  6. Improve  – Implementeer verbeteringen
  7. Control – Borg de verbeteringen

 

 

Download de whitepaper
Download