Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De uitdaging van de drie decentralisaties

Van black box tot transparante organisatie

Gemeenten krijgen veel verschillende taken overgeheveld vanuit de rijksoverheid; de zogenaamde decentralisaties. Het gaat hierbij over taken op het gebied van werk, inkomen en zorg; het sociale domein. Het overgrote deel van deze taken wordt door andere partijen dan de gemeente uitgevoerd; de gemeente regisseert. De gemeente als regisseur is niet nieuw, net als uitbesteden niet nieuw is. Maar de drie decentralisaties worden dé test voor gemeenten. Ze zullen de regie moeten voeren over een keten waarin miljarden euro’s worden besteed. De prestaties en budgetten van deze keten zullen bewaakt moeten worden. Dit is een complexe uitdaging, met twee harde voorwarden voor succes:

  1. Uniforme processen
  2. Goede informatievoorziening

Gemeenten gaan samenwerken, dit is belangrijk om te komen tot goede afspraken met ketenpartners. Doordat gemeenten samen zorg inkopen, kunnen er schaalvoordelen gerealiseerd worden. Naast schaalvoordelen, ontstaan er ook schaaluitdagingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget en moeten daar dus op kunnen sturen. Wat als tientallen of zelf honderden organisaties betrokken zijn bij de uitvoering?

Lees in dit artikel meer over decentralisering en de twee voorwaarden voor optimale sturing. Download nu vrijblijvend het volledige artikel ‘De uitdagingen van de drie decentralisaties: van black box tot transparante organisatie’

 

Download de whitepaper
Download