Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De stuurbaarheid en beheersing van retailorganisatie toetsen

Interne audits met Sensus-methode

De bedrijfsvoering van retailorganisaties is onderhevig aan allerlei invloeden en veranderingen. Niet alleen veranderen de behoeftes van de klant, maar er zijn ook continu nieuwe ontwikkelingen in de markt. En dan kan men ook nog te maken krijgen met nieuwe regelgeving.  Het is noodzakelijk dat bedrijfsprocessen steeds mee veranderen en aansluiten op de nieuwe situatie. Organisaties die dit willen toetsen, kunnen dat doen met een interne (proces-)audit.

Met audits wordt de kwaliteit van de stuurbaarheid en beheersing van de organisatie getoetst. Een interne (proces-)audit wordt uitgevoerd door medewerkers van de organisatie zelf, met als doel de procesgang te beoordelen en te verbeteren. Het is een systematische methode om na te gaan of de strategische, primaire, ondersteunende en besturende processen nog een goede representatie zijn van de werkelijke prestaties van de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of processen nog conform de procesbeschrijvingen worden uitgevoerd, dan wel of de procesbeschrijvingen nog in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Over het algemeen richt een audit zich vooral op:

  • Juistheid van de opbrengsten en kosten van diensten en producten;
  • Bewaking van normen;
  • Verantwoording van verplichtingen;
  • Betrouwbaarheid van verstrekte informatie;
  • Naleving van richtlijnen, voorschriften en processen.

Download de whitepaper
Wilt u meer weten over de interne (proces-)audit en hoe u deze binnen uw retailorganisatie voorbereidt en aanpakt? Download dan geheel vrijblijvend de volledige whitepaper “Interne audits met Sensus-Methode”.