Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De stappen naar het communiceren en borgen van een werkproces

Een nieuw werkproces communiceren en borgen in 6 stappen

Welke stappen zijn van belang om een verandertraject te laten slagen en een nieuw werkproces in de organisatie te communiceren en borgen? De rode draad hierbij is: de communicatie, input en bevraging van medewerkers en e-trainingen. Deze drie onderdelen ondersteunen alle stappen van het proces. In deze whitepaper worden de stappen beschreven die van belang zijn om een verander traject te laten slagen en een nieuw werkproces in de organisatie te borgen.

Iedereen weet dat communicatiemiddelen erg belangrijk zijn bij de manier waarop we samenwerken en hoe de organisatie met de buitenwereld in contact staat. Hierdoor kunnen communicatiemiddelen bijdragen aan het realiseren van doelstellingen en de visie van de organisatie. Maar alleen goede communicatiemiddelen en ICT kunnen de organisatie niet helpen. Alles hangt af van het draagvlak, gebruikers moeten de middelen op een goede manier gaan gebruiken en op de beoogde wijze gaan samenwerken. Het draagvlak wordt groter naarmate ze tijdig en worden betrokken bij de veranderingen in het werkproces.

6 stappen naar een nieuw werkproces communiceren en borgen
De veranderbereidheid van mensen wordt bepaald door 3 componenten: De cognitieve, affectieve en conatieve component. Deze drie componenten komen ook naar voren in het stappenplan. De 6 stappen van het stappenplan zijn als volgt:

  1. Identificeren attitude gebruiker
  2. Het ontwerpen van het communicatieconcept en beleid
  3. Het bepalen en uiten van een sterke boodschap
  4. De medewerker vertrouwd maken met het nieuwe werkproces
  5. Attitude opnieuw meten
  6. De verandering borgen en evalueren

Download de whitepaper
Medewerkers bepalen mede het succes van een verandering in een werkproces. Een positieve houding van medewerkers is hierbij dan ook erg belangrijk. Wilt u meer weten over de 6 stappen van het stappenplan? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download