Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De nationale oliebollentest voor het ziekenhuis

Wat heeft de AD Ziekenhuis top 100 te maken met de digitalisering van de zorg?

Wat heeft de AD Ziekenhuis top 100 te maken met de digitalisering van de zorg? Helpt nieuwe technologie u hoog te scoren of kunt u de ziekenhuis-variant van de nationale oliebollentest het beste maar gewoon negeren?
Vrijwel elke organisatie is afhankelijk van klanten. Hoe u ze ook noemt – relaties, cliënten, patiënten – ze bepalen in belangrijke mate je succes. Wat dat betreft is ook de zorg gevoelig voor recensies en hitparades, hoewel de afrekening waarschijnlijk wat indirecter verloopt dan bij echt commerciële organisaties. Maar toch, zorginstellingen die economisch goed presteren en ook hoog scoren in zorgkwaliteit en patiënttevredenheid zullen de beste contracten met verzekeraars en gemeenten kunnen sluiten.
 

Minder tijd, geld en ergernis

Daar komt de digitalisering om de hoek kijken. Nieuwe technologie helpt zorginstellingen om efficiënter en effectiever te opereren. Betere bezetting, slimmer omgaan met de inzet van mensen en middelen. Dat scheelt tijd, geld en ergernis en levert dus betere rapportcijfers op. Maar de grootste winst is te boeken in patiëntgerichtheid. Met slimme toepassingen kun t u de patiënt of cliënt daadwerkelijk centraal stellen.

Anderhalf uur voor 10 minuten gesprek

Op verschillende terreinen is dat mogelijk. Waarom zou een patiënt een uur reizen en een half uur in de wachtkamer zitten voor een tienminutengesprekje met een specialist? Via wearables, sensoren en bijvoorbeeld sociale media is een rijk profiel samen te stellen van de patiënt, diens gedragingen en gezondheid. Veel completer en accurater dan een momentopname in het ziekenhuis. Nacontrole na een ingreep kan gewoon thuis. Glucosewaardes, bloeddruk en temperatuur worden doorlopend gemonitord via slimme armbandjes of contactlenzen. Het gesprek met de specialist gaat via Skype. Dat is prettiger en handiger voor iedereen. En bedenk eens wat al die uitgewisselde gegevens kunnen opleveren voor wetenschappelijk onderzoek. Als die big data goed benut wordt, en dat begint nu realiteit te worden, kunnen behandeling en preventie van aandoeningen veel beter op individuen worden afgestemd in plaats van op de grootst gemene deler.
 

Meer data-gedreven

Al die toepassingen zijn nu beschikbaar. Toch gaan de ontwikkelingen in de zorgsector niet al te snel. Kennelijk is men nog niet overtuigd van de noodzaak van een omslag naar een moderne, meer data-gedreven organisatie. En kennelijk klinkt de roep van patiënten en cliënten naar meer klantvriendelijkheid nog niet hard genoeg. Dat is een kwestie van tijd, daar ben ik van overtuigd. En de AD Ziekenhuis Top 100 kan helpen om die noodzakelijke verandering te bespoedigen.