Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De menselijke factor van samenwerking

Doorontwikkeling van gemeentelijke samenwerking: deel 3

Deze whitepaper gaat verder met deel drie van intergemeentelijke samenwerking: De menselijke factor van samenwerking. Dit is het laatste deel van een drieluik. In het eerste deel wordt een lans gebroken voor gemeentelijke stelselregie en het tweede deel ging verder in op de wijze hoe aan deze stelselregie vorm en inhoud gegeven kan worden. Nu door naar de afsluiting, deel drie: Wat is het grote belang van de menselijke factor in samenwerkingsrelaties?

De vraagstelling in dit artikel is: hoe kunnen we samenwerking zodanig vormgeven, dat we dicht bij de inhoud blijven en niet blijven steken in structuurdiscussies. De netwerktheorie kan daarbij een belangrijk aanknopingspunt bieden. Uit ervaring komt naar voren dat het investering in netwerken bij intergemeentelijke samenwerking veel oplevert.

Typen netwerken
Een netwerk als organisatievorm is gericht op het bereiken van doelen. Er kunnen vier typen netwerken onderscheiden worden:

  • Service Implementation Networks (gezamenlijk ontwikkelen van diensten)
  • Information Diffusion Networks (delen van informatie en kennis)
  • Problem Solving Networks (focus op het oplossen van gemeenschappelijke problemen)
  • Community Capacity Building Networks (opbouwen van sociaal kapitaal, gericht op weerbaarheid van de gemeenschap)

De succesfactoren van een netwerk
Voor het vormgeven van effectief netwerkmanagement zijn een aantal zaken van belang:

  1. Het netwerk moet worden gefaciliteerd (management van het netwerk)
  2. De spelers in het netwerk zijn erg belangrijk
  3. De democratische legitimiteit van besluitvorming moet worden gezocht in een zorgvuldig proces.

Download de whitepaper
Lees het volledige derde deel van de drieluik en kom meer te weten over de succesfactoren van een netwerk en de toekomstvisie van intergemeentelijke samenwerking. Bekijk ook deel 1 en deel 2 van de drieluik!

 

Download de whitepaper
Download