Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De meerwaarde van Cloud-Diensten

Cloud-Diensten: Echt toekomstvast?

Steeds meer zakelijke applicatie maken gebruik van een cloud-systeem, dit omdat een groeiend aantal ondernemingen diensten aanbieden via apps en internetportals. De stormachtige opkomst van laptops, mobiele devices, smart phones en tablets vormen een toegevoegde waarde voor het succes van Cloud-diensten. Want deze ontwikkeling maakt de noodzak van altijd en overal bereikbare diensten en een groeiende behoefte aan een brede diversiteit aan data alleen maar groter.

Welke onderwerpen worden behandeld in deze paper?
In deze whitepaper wordt de visie op Cloud Computing besproken aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is precies de waarde van Cloud-diensten voor organisaties?
  • Is deze technologie het stadium van de hype definitief voorbij?
  • Wat zijn eigenlijk de belangrijkste kenmerken van Cloud-diensten?
  • Op welke manier en in welk tempo kan een onderneming het beste overstappen naar Cloud-technologie?
  • Wat moeten daarbij de belangrijkste overwegingen zijn?
  • Wat zijn de gevolgen voor de interne (IT-) organisatie.
  • En tot slot, hoe zit het met de betrouwbaarheid en de beveiliging van Cloud-applicaties en van de steeds groter wordende hoeveelheid data?

De meerwaarde van Cloud-diensten
Ondanks dat er binnen het IT-landschap veel verschillende definities zijn over het begrip Cloud Computing is iedereen het eens over de belangrijkste eigenschap: het via internet beschikbaar stellen van IT-services, IT-resources en data. Ondernemingen zijn daarbij geen eigenaar meer van de hun IT landschap en dus ook niet meer verantwoordelijk voor de benodigde soft- en hardware en het bijbehorende onderhoud. Men zou kunnen stellen dat de klassieke situatie met louter on premise-onderdelen tot het verleden behoort.

Download deze whitepaper
Als u meer te weten wilt komen over het concept Cloud Computing, dan kunt u deze whitepaper geheel gratis en vrijblijvend downloaden. In deze paper worden uitgebreid de eigenschappen van een Cloud Computig systeem uitgelegd en leest u wat de toegevoegde waarden zijn van Cloud-diensten. 

 

Download de whitepaper
Download