Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De machinekamer van CAMCUBE: ICT in de zorg

De CAMCUBE machinekamer: Een fraai staaltje van ontzorging.

Zorginstanties zijn in de laatste jaren steeds afhankelijker geworden van de IT voor het faciliteren van de core-processen. Omdat het zorgproces 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar in bedrijf is, mag er geen systeemuitval plaatsvinden.

De vraag die in dit artikel dan ook centraal staat is: Hoe kun je als zorginstantie te midden van deze dynamiek en in tijden van kostenbesparing zorgverleners en patiënten nog adequaat blijven faciliteren?

Eisen aan de IT

De belangrijkste zaken die worden verwacht van de IT zijn:

  • 24x7x52 beschikbaar
  • Oneindig schaalbaar in tijden van groei, maar ook in tijden van krimp
  • Flexibel voor de behoeften van de zorgprofessionals

Dit wordt gezien als een onmogelijke opgave, omdat de eis van beschikbaarheid al voor problemen bij het onderhoud zorgt. Gepland of ongepland onderhoud mag de IT-voorziening nooit verstoren.

Whitepaper CAMCUBE

Dit artikel zal verder ingaan op de oplossingen die worden geboden op het gebied van IT in de zorg. Download de whitepaper voor meer informatie van het gebruik van CAMCUBE.

 

Download de whitepaper
Download