Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De impact en implementatie van Solvency II

Solvency II and the road to 2016

Om stabiliteit binnen de markt van verzekeraars en herverzekeraars te waarborgen heeft de Europese Unie (EU) een Europese richtlijn opgezet, genaamd Solvency II. Met deze regels kan er gekeken worden of een verzekeraar solvabel is en kunnen de belangen van polishouders zo goed mogelijk beschermd worden. Zo bepalen de Solvency II regels onder andere de minimale hoeveelheid financiële middelen die verzekeraars moeten hebben om de risico’s af te dekken waaraan zij zijn blootgesteld, hetgeen grote impact heeft op het risicomanagement van de organisatie. Daarnaast worden er kwaliteitseisen aan de bedrijfsvoeringen gesteld en transparantie naar publiek en toezichthouder verwacht.

Doelstellingen Solvency II
Europa heeft een aantal doelstellingen kenbaar gemaakt die ze met de Solvency II richtlijn wil bereiken:

  • Diepere integratie van de Europeseverzekeringsmarkt;
  • Verbeteren bescherming van polishouders;
  • Internationale concurrentiepositie verbeteren.
  • Toezichthouders meer inzicht geven in de prestaties van verzekeraars

Deze doelstellingen zijn mede ingegeven door de zwakke plekken in de al bestaande Solvency I richtlijn. De doelstellingen zijn vertaald in een raamwerk dat is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers
  2. Eisen die aan risicomanagement en governance worden gesteld
  3. Rapportage eisen.

Inhoud whitepaper
Dit Engelstalige document geeft een introductie op Solvency II en hierbij ligt de focus op de implementatie van Solvency II. Daarnaast wordt er dieper op Pillar 2 en 3 en de Preparatory Guidelines ingegaan en wordt er vooruitgekeken naar 2016, het moment dat Solvency II zal gaan gelden.

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de Engelstalige whitepaper “Solvency II, and the road to 2016”,  waarin een introductie wordt gegeven op Solvency II, de implementatie en de impact ervan op uw organisatie en dan met name op het gebied van risicomanagement.