Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De Haagse Hogeschool haalt veel waarde uit haar alumninetwerk

Voor een onderwijsorganisatie zijn de studenten uiteraard belangrijk, maar de relatie met de wereld daarbuiten is ook van belang. Zeker de verbinding met oud-studenten kan van grote waarde zijn. De Haagse Hogeschool pakt het alumnimanagement zeer serieus aan. Jan Geerts, adviseur alumnirelaties van De Haagse Hogeschool vertelt graag over hoe zijn hogeschool de waarde van het alumninetwerk inzet, met ondersteuning van onder andere het centrale CRM-platform dat samen met Winvision werd opgezet en ingericht.

Jan Geerts is bij De Haagse Hogeschool verantwoordelijk voor de strategische omgang met oud-studenten. Behalve adviseur alumnirelaties is Jan bovendien vice-voorzitter van de Expert Community Alumni Relations van de EAIE. “Tot vijf jaar geleden werd er bij De Haagse nog niets centraal met alumni gedaan. Het was destijds aan de opleidingen zelf om er mee aan de slag te gaan. De praktijk was dat er op strategisch niveau weinig aandacht was voor oud-studenten. En dat is jammer. In de ruim 30 jaar dat onze school nu bestaat, hebben we toch zo’n 75.000 oud-studenten afgeleverd. Die zijn over de hele wereld uitgezwermd en werken bij de mooiste bedrijven. Daar is veel waarde voor de organisatie te halen.”

Een duidelijke knip

Inmiddels heeft De Haagse Hogeschool naast de communicatie op faculteits- en opleidingsniveau, een centraal beleid ontwikkeld. Jan Geerts: “We hebben een duidelijke knip gemaakt. Alles wat gerelateerd is aan de opleidingsinhoud, laten we aan de opleidingen over: stages, gastlessen en nascholing. Zaken die overkoepelend zijn en een algemeen belang hebben, pakken we centraal op.”
Dat heeft al veel opgeleverd. Geerts: “Voor iedere organisatie – in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven – is het zinvol om degenen die aan je verbonden waren te blijven volgen en betrekken. Alumni zijn in eerste instantie potentiële ambassadeurs die goede verhalen over hun opleiding en school kunnen vertellen. En als ze met een goed gevoel zijn weggegaan – daar mag je toch vanuit gaan – kun je ook nog verder een beroep op ze doen. Voor een vakinhoudelijke vraag, een advies, stages of voor fondsen. Dat gebeurt meestal al wel op individueel niveau, als er goed contact is met specifieke oud-studenten. Maar de groep wordt steeds groter en daarom was het beter hierin een gestructureerd beleid te ontwikkelen.”

De potentie van je netwerk

Centraal in de communicatie met alumni komt het CRM-systeem dat samen met Winvision werd opgezet op basis van Microsoft Dynamics. Geerts: “Met een goed centraal systeem kun je de potentie van dat netwerk veel beter benutten. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat elke opleiding of faculteit alleen de eigen kaartenbak gebruikt, terwijl die contacten ook voor de andere opleidingen of de organisatie als geheel nuttig kunnen zijn. In zo’n systeem kun je bovendien zien wie bij welke relatie betrokken is. Dan kun je er voor kiezen voor een bepaalde alumnus een vast contactpersoon in te zetten. En je kunt voorkomen dat iemand volledig overvraagd wordt voor presentaties, stages of fondsen.”

Een ander zinvol aspect is de accreditatie. Geerts: “Je moet als school kunnen aantonen dat je opleiding relevant en actueel is. Dat kun je onder meer doen door je alumni te bevragen over hoe hun ervaringen zijn na het afstuderen: waar zijn ze terecht gekomen, hoe lang duurde het voor ze een baan hadden, is de opgedane kennis nog relevant voor de huidige functie? Dat gebeurt nu natuurlijk al, voornamelijk via mailenquêtes. Maar die methode geeft een statisch en beperkt beeld omdat je dat maar eens in de paar jaar doet en lang niet iedereen respons geeft. Veel handiger is om dat via het CRM-systeem geautomatiseerd en doorlopend te doen, bijvoorbeeld door een koppeling met LinkedIn te maken.

Relevant en actueel bestand

De Haagse Hogeschool houdt het alumnibestand relevant en actueel door dit continu aan te vullen en te verrijken. “Dat doe je bijvoorbeeld bij een-op-een contacten en via sociale media”, vervolgt Jan Geerts. “Dat is ook een belangrijke basis voor – om het plat te zeggen – marketingactiviteiten. Voormalige studenten zijn een goede doelgroep voor bijvoorbeeld masteropleidingen en professional courses. Dat heeft uiteraard wel een privacy-aspect. Studenten geven toestemming om hun gegevens vast te leggen tijdens hun studietijd. Maar voor het beheer van alumni-gegevens is aanvullende – expliciete – toestemming nodig.” Zo benut De Haagse Hogeschool haar alumninetwerk met als basis het CRM-systeem. Geerts: “Dat levert beide partijen veel op. Ik zou andere hogescholen zeker aanraden gebruik te maken van het enorme en groeiende netwerk van oud-studenten. Daar is veel waarde te halen én te brengen!”

Is uw interesse gewekt of heeft u vragen over het opzetten van een goede alumnistrategie? Neem gerust contact op met Jan Geerts. Hij is bereikbaar via LinkedIn.