Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De eerste schapen zijn over de dam!

In een van mijn vorige blogs vroeg ik mij af wanneer het eerste schaap over de dam zou komen met uitbesteding van uitvoerende taken op het gebied van uitkeringsverstrekking. Nu, ruim een jaar later, is het zover.

De gemeenten Landsmeer en Waterland hebben een aantal taken op het gebied van uitkeringen en Wmo aan ons, een commerciële partij uitbesteed.

Zij zijn daarmee de eerste die deze stap hebben durven zetten, een bewuste keuze gebaseerd op vertrouwen en duidelijke zakelijke afspraken. En dat vertrouwen wordt beloond: beide gemeenten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening, zie ook het nieuwsbericht dat hierover is verschenen.

Continuïteit van de dienstverlening aan de burgers van Landsmeer en Waterland was de eerste prioriteit. Samen met beide gemeenten hebben wij gekeken hoe de dienstverlening het beste vorm kon worden gegeven. Waterland en Landsmeer laten zien dat het goed mogelijk is gemeentelijke taken binnen het sociale domein commercieel uit te besteden en bewijzen hiermee in de praktijk dat dit voor veel meer organisaties (gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) een interessante optie is: verbeter de in- en externe dienstverlening én bespaar op de uitvoeringskosten.

Wat vindt u? Zou u ook op een commerciële partij durven vertrouwen? Of hebt u motivaties die u daar juist van weerhouden?