Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De digitale werkplek: minder kosten en betere zorg

Minder administratie en meer aandacht voor patiënt

De zorg staat voor grote uitdagingen. Marktwerking, toenemende wet- en regelgeving, strakke budgetten en een hoge werkdruk zijn maken het werk niet gemakkelijker. Hoe kunnen instellingen met strategische keuzes de negatieve spiraal doorbreken? Een digitale werkplek kan de administratieve last te verlagen, kosten besparen, het ziekteverzuim verlagen en de algehele kwaliteit verbeteren. In deze whitepaper leest u hoe zo’n werkplek eruit ziet en wat de praktische voordelen zijn.

Directe besparing van € 400.000

De echte digitale werkplek is één online beveiligde centrale plek waar medewerkers alle informatie tot hun beschikking hebben. Daarin komt alle instellings-, functiegerichte en persoonlijke informatie gegroepeerd op één plek samen. Dat bespaart een medewerker per dag al snel 10 minuten aan het zoeken naar informatie. Alleen dát levert de gemiddelde instelling direct al een besparing op van ruim € 400.000.

Verlagen ziekteverzuim

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de statistiek toont aan dat in 2016 het ziekte-verzuimpercentage in de zorg 5,8% bedroeg en daarmee 1,5% hoger ligt dan een gemiddeld verzuim. De beste manier om het hoge ziekteverzuim terug te dringen is naast het wegnemen van de administratieve het verhogen van de medewerker-betrokkenheid. Lees in de whitepaper uitgebreid hoe dat moet.

Efficiëntere processen en minder fouten

De zorg kent vele processen om de kwaliteit en integriteit te bewaken. NEN- en ISO-certificeringen en andere regelgeving zijn gevat in procedures en processen. Veel van die processen zijn in afzonderlijke applicaties of formulieren zijn gegoten. Daardoor moet opgeschreven informatie worden overgetypt. Dat is tijdrovend en verhoogt de kans fouten, met alle risico’s van dien. Een digitale werkplek kan dit vermijden.

Aan de slag met een digitale werkplek

Elke zorgorganisatie wil betere zorg, minder administratieve lasten, minder stress bij medewerkers en lagere kosten. In de whitepaper leest u aan de hand van praktische informatie en voorbeelden hoe de digitale werkplek daarvoor kan zorgen. Download de whitepaper nu om de zorg van de toekomst te kunnen leveren.