Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De Digitale Corporatie

Klaar voor de toekomst

Ketenintegratie, digitale werkplek, Business Intelligence. Hoe kunnen woningcorporaties proactief anticiperen op de constant veranderende vragen die hen gesteld worden door de maatschappij, de politiek en de steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen? Wat is uw visie op ‘de woningcorporatie van morgen’? 

'Meer met minder’ wordt een kans

Met deze whitepaper bieden wij u een groeipad aan om ook van uw corporatie een Digitale Corporatie te maken. Wij leggen uit hoe uw organisatie met behulp van IT-oplossingen, een bewezen projectaanpak en geformuleerde strategie deze transitie kan maken. De drie thema’s die daarbij aan bod komen: Ketenintegratie, Integraal informatiebeheer, en Business Intelligence voor de corporatiesector. Op deze manier verandert het thema ‘meer met minder’ voor de corporatie van een bedreiging naar een kans. ‘Meer met minder’ betekent dan juist:

  • Meer kwaliteit met minder informatiebronnen, minder silo’s, en minder fragmentatie van informatie
  • Meer efficiëntie, transparantie en eenvoud met minder systemen
  • Meer service met minder bureaucratie en minder handelingen

Wilt u voor uw eigen corporatie ook de uitdaging van het thema ‘meer met minder’ ombuigen naar een kans? Download deze whitepaper nu gratis als u deze inzichten niet wilt missen.

 

Download de whitepaper
Download