Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De belangrijkste Office 365 updates van september 2018

Microsoft is continu bezig met Office 365 te verbeteren en voert met grote regelmaat updates door. Voor sommige updates is het handig om van tevoren te weten dat deze eraan komen, zodat er geanticipeerd kan worden op de nodige veranderingen. Als Microsoft Partner weet ETTU als een van de eerste wanneer er nieuwe updates zijn van Office 365 en zodoende kunnen we onze klanten op de hoogte brengen van welke veranderingen eraan komen.

Voor deze maand zijn er een vijftal Office 365 updates die belangrijk zijn om in de gaten te houden.

Nieuwe Outlook User Experience

Voor Office Insider en Monthly Targeted Release klanten is het sinds een aantal dagen mogelijk om te werken met de nieuwe interface van Microsoft Office. Deze interface is wat lichter van kleur en heeft een andere indeling van de ribbon. Iconen zijn groter en hebben een nieuw uiterlijk, waardoor de belangrijkste onderdelen sneller en gemakkelijker toegankelijk zijn. Afhankelijk van de feedback van deze eerste groep mensen zal de nieuwe interface in de komende maanden voor elke gebruiker uitgerold worden. Het kan nodig zijn om trainingsmaterialen te ontwikkelen of aan te passen aan de hand van de nieuwe UX, kijk daarom alvast naar de preview van hoe de nieuwe Outlook eruit gaat zien.

Overstappen naar TLS 1.2 in Office 365 en Skype for Business

Vanaf eind oktober aanstaande stopt Microsoft met de ondersteuning van Transport Layer Security (TLS) 1.0 en 1.1. Om altijd goed beveiligd te blijven en probleemloos te kunnen blijven werken, is het belangrijk om alle hierop aangesloten systemen te updaten naar TLS 1.2. Wanneer organisaties nog werken met Internet Explorer 8 of 9 op Windows 7 kan het stopzetten van de ondersteuning problemen gaan opleveren. Ook bijvoorbeeld Outlook 2010 kan hier moeite mee krijgen. Lees meer informatie over de verschillende versies die hierdoor geraakt kunnen worden. Voor Skype for Business kunnen er ook moeilijkheden ontstaan, omdat sommige clients TLS 1.2 juist niet ondersteunen. Ook daar is meer informatie over beschikbaar.

Exchange Online Protection wordt uitgebreid met anti-spoofing en anti-phishing

Waar het tot 21 september jongstleden alleen maar mogelijk was om binnen Office 365 E5 licentie en ATP (Advanced Threat Protection) anti-spoofing en anti-phishing toe te voegen aan het pakket, wordt het sinds die datum voor elke klant mogelijk die Exchange Online Protection gebruikt. Echter, voor elke organisatie zijn er specifieke regels en policies waar rekening mee gehouden moet worden, en is een juiste inrichting van vitaal belang. ETTU is zeer bedreven in het optimaal inrichten van deze omgevingen, dus neem vooral contact op met ons om een afspraak te maken. Zo weet je zeker dat je op de best mogelijke manier gebruik maakt van de mogelijkheden.

Exchange Online Protection wordt uitgebreid met anti-spoofing en anti-phishing

Office 365 Groups worden gemanaged door SharePoint Online Administrators

Het wordt vanaf deze oktober mogelijk voor SharePoint Online Administrators om ook rechten te kunnen aanpassen binnen Office 365 Groups, in plaats van dat deze macht ligt bij de Exchange Administrator. Voor organisaties is het dan belangrijk om goed te weten wie de SharePoint Online Administrators zijn en dat zij deze nieuwe rechten krijgen. Er moeten afspraken gemaakt worden over wanneer Groups aangemaakt mogen worden en hoe wordt bepaald wie dan de owner van de Group wordt.

Wijziging van de publicatie van IP adressen en URL’s voor Office 365

Op dit moment worden Office 365 Endpoints beschikbaar gesteld via een website, XML-bestanden en een RSS-feed. Om voor zowel Microsoft als de eindklanten gebruik te kunnen maken van deze Endpoints in automatisering, worden deze in (REST)webservices aangeboden via JSON en CSV bestanden. Wanneer je zaken wilt gaan automatiseren die gebruik maakt van deze Endpoints, is het belangrijk om goed voorbereid zijn op deze overgang. Deze verandering zal in de komende maand oktober gaan spelen.

Deze vijf updates zijn de grootste veranderingen die de komende tijd plaats gaan vinden. Sommigen zullen voor organisaties een groot verschil maken. Anderen zijn belangrijk om als IT-afdeling scherp op het netvlies te hebben, zodat er geanticipeerd kan worden op eventuele problemen. Houd deze maandelijkse updates goed in de gaten om altijd goed voorbereid te zijn. Voor nu is al bekend dat we in de volgende update meer gaan vertellen over de device management van Microsoft, waarin ze Device as a Service (DaaS) gaan aanbieden. Meld je daarom aan voor onze wekelijkse blog update om niets te missen!