Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De Asset Centric en User Centric benaderingen van security

De gebruiker centraal zetten bij het implementeren van security

In de haast om te voldoen aan regelgeving of klanteisen hebben organisaties miljoenen uitgegeven aan de implementatie van security en compliance maatregelen, hetzij per situatie hetzij per maatregel. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een asset-centric security benadering waar de focus voornamelijk wordt gelegd op de IT infrastructuur en zorgen dat deze veilig is.

Tegenwoordig is één gebruiker op de werkvloer niet langer gebonden aan één enkel apparaat. Hoewel men het nog steeds nodig vindt om de assets te beveiligen ontstaat er een behoefte aan een user-centric benadering van security waarbij de security regels in lijn zijn met het gebruik van deze assets.

Waarom is security van belang?
In de huidige markt is informatie een belangrijke asset. Om deze reden willen organisaties informatie beheren als zijnde een asset, tegelijkertijd ontwikkelen steeds meer organisaties samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om sneller aan de wensen van een klant tegemoet te kunnen komen. Dit heeft enige druk veroorzaakt op de IT afdelingen. Bij security is het van belang om te focussen op twee onderwerpen:

  • Veiligheid: Ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen er toegang tot hebben.
  • Beschikbaarheid: ervoor zorgen dat informatie beschikbaar is voor gebruik.

De beschikbaarheid en focus op assets
Op dit moment is een belangrijke taak van veel beheerders om ervoor te zorgen dat geautoriseerde gebruikers wanneer nodig toegang krijgen en hebben tot informatie en de bijbehorende assets. Vandaag de dag is de meest gebruikte aanpak het focussen op assets. Deze benadering komt voort uit een risk management strategie:

In een Microsoft Windows omgeving betekent dit dat de volgende taken op regelmatige basis worden uitgevoerd:

  • Het scannen van machines op kwetsbaarheden.
  • Het nemen van tegenmaatregelen voor bepaalde risico’s.

Download deze whitepaper
Deze whitepaper geeft een overzicht van zowel de asset-centric als de user-centric aanpak van security. Deze invalshoeken zullen worden gerelateerd aan de standaard voor Informatie Security. 

 

Download de whitepaper
Download