Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De angst regeert

De gevolgen van gedragstoezicht voor financiële instellingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) profileert zich als een gedragstoezichthouder, die streng optreedt tegen geconstateerde of zelfs vermeende overtreding van wettelijke en maatschappelijke normen. Vanuit de samenleving krijgt dit toezicht brede steun, zowel politiek als maatschappelijk, maar er klinken ook kritische geluiden. In dit artikel wordt dieper ingegaan op gedragstoezicht en de gevolgen ervan voor financiële instellingen.

“De ontsporing van de kredietverlening, risicobeoordeling en productontwikkeling en de kredietcrisis waarin die zijn vastgelopen, geeft alle aanleiding tot een grondige evaluatie. Dat zelfonderzoek keert banken, verzekeraars en vermogensbeheerders sterk naar binnen. Juist nu de economie hun investeringen, beleggingen, kredietverlening en risicobeheer bij uitstek nodig heeft. Het is tijd voor actie en tijd voor duidelijkheid.”

Twee kanten
Het aangescherpte toezicht kent twee kanten. Het geeft namelijk wel duidelijkheid, maar het zorgt ook voor veel wantrouwen binnen de financiële markt.  Meer en meer financiële instellingen zijn bang dat er opnieuw ophef ontstaat over hun gedrag of hun producten. Precies deze angst staat enorm in de weg voor ontwikkeling en vernieuwing in de markt.

Inhoud artikel
In dit artikel komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • Bestuurders en managers ondervraagd;
  • De macht van de toezichthouder;
  • Relatieperikelen;
  • Impact op medewerkers en producten;
  • Zelfbeperking;
  • Herstel van vertrouwen;
  • Imagoverandering.

Download het artikel
Download het complete artikel “De angst regeert” met de resultaten van een enquête onder executives van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Er wordt onder meer ingegaan op het steeds strengere gedragstoezicht, hetgeen de productinnovatie van financiële instellingen remt.