Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De 5 belangrijkste trends in social business

Peter van Haasteren bezoekt een sessie van Sandy Carter & Janet Powers en wordt er blij van, al zijn niet alle ontwikkelingen in Nederland al even ver.

 

De trend is nu dat langzamerhand mensen social tools vaker intern dan extern gebruiken. De mensen die het gebruiken willen alleen naar een ander bedrijf overstappen als het nieuwe bedrijf social tools in zet. (47%)

 

Het zoeken naar informatie scheelt op jaarbasis ruim 1 dag in het werkleven van een werknemer (productiviteit). De belangrijkste ontwikkelingen in social business zijn:

 

1. The power of social sharing information: expertise en trust
Van herinneren naar het vinden van betrouwbare bronnen en/of informatie. Binnen het onderwijs mogen ze nu gebruik maken van het internet maar is het ook de juiste informatie? De volgende grootste uitdaging is het vinden en identificeren van de experts en hun relaties, zodat je hen als ‘filter’ kunt gebruiken bij het vinden van betrouwbare informatie. IBM Analytics kan dit visualiseren binnen Connections Next. IBM heeft ook een app ontwikkeld die dit kan ondersteunen.

 

2. Innovation is becoming part of corporate culture: predictive capabilities and ideation
Het gaat niet om het vinden van mensen, maar vooral om het vinden van ideeën. Wil je mensen betrokken houden, moet je de mensen die een idee inleveren ook meenemen in het verdere vervolg van de uitwerking van hun idee. Vergelijk het maar met het inzetten van Wikipedia binnen een organisatie. Innovatie komt dan niet meer (alleen) vanuit het lab, maar uit de gehele organisatie.

 

De kracht van het analyseren van data (content en context) zal sterk gaan bijdrage aan voorspellingen. Naar verwachting zal dat zo ver gaan dat voorspellingen ook weer nieuwe ideeën opleveren. Dit zal innovatie enorm versnellen en versterken

 

3. Results Require Leadership
De belangrijkste kenmerken voor leiderschap in een social business zijn: (en dit hou ik even in het Engels, niet alle termen zijn meteen lekker te vertalen)

  • transparent
  • authentic
  • likeable
  • collaborative
  • non-believer in silo’s
  • explorer of new tools
  • comfortable with fast decision making
  • active in internal & external networking
  • passionate about engagement & dialoque
  • actively looks for new ideas from employees and clients.

 

Leiders dragen zorg voor de cultuur van de organisatie. Leiders dragen zorg voor een strategie, waarin de social business agenda is verankerd.

 

4. Participate to engage: Start the conversation
Zet de idee-machine aan in je organisatie. Een belangrijke start is dat het management zijn/haar gedachten gaan delen met de rest. (maak/deel/link) Vraag vervolgens om ideeën. Een aanpak zou kunnen zijn om te starten met een survey en zoek naar de best praktijkvoorbeelden. Vraag om nieuwe oplossingen voor vraagstukken waar het bedrijf mee worstelt. Voorbeelden hiervan zijn bezuinigen op kosten, nieuwe initiatieven en het verbeteren van services. Ook in dit proces is leiderschap vereist. Zorg voor de juiste toon, bewaak de kwaliteit van de content en zorg dat dit binnen de cultuur van het bedrijf blijft passen.

 

Een voorbeeld is een negatieve tweet. Maak onderscheid in feiten en perceptie, maar ga vooral in gesprek met elkaar.

 

5. Recognize the champions, Measure the results
Waardeer belangrijke bijdragen aan het bedrijf. Meet de resultaten (omzet, productiviteit en tevredenheid) en vier de goede resultaten (zeg dank je wel, deel of ‘like’). Bouw een ecosystem binnen je bedrijf! Wie zijn de beïnvloeders? Wie werkt niet mee? Waar praten ze over?

 

Mijn kanttekening daarbij: focus niet alleen op resultaat en succes, dan neemt de bereidheid af om leermomenten en fouten te delen. En voor het scheppen van een omgeving waar talent de kans krijgt om te groeien, zijn het juist ook de fouten die we moeten belonen.

 

Lees meer over social business in de whitepapers van e-office!