Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De 5 belangrijkste data management trends in 2018

Wat brengt dit jaar ons op het gebied van data management? Veel experts deden al een gooi naar de belangrijkste trends. Vanuit mijn optiek zijn dit de vijf ontwikkelingen die in 2018 bepalend zullen zijn voor het vakgebied.

1. Beperken van datatransport wordt belangrijker

Cloud-providers hebben bewezen dat het eenvoudig is om snel nieuwe applicaties te bouwen en te implementeren tegen minimale kosten. Dit betekent dat er meer applicaties in de cloud komen en dat er meer data wordt gegenereerd in de cloud. Maar het verplaatsen van data in cloud-infrastructuren is kostbaar. Tot nu toe hebben leveranciers van data management-oplossingen zich vooral gericht op snelheid en flexibiliteit. Met een toenemend gebruik van de cloud wordt de focus verlegd naar het verlagen van kosten door het onnodig te maken om data te verplaatsen. Het beperken en voorkomen van datatransport tussen verschillende clouds (hybrid, private, public) wordt een onderdeel van data management-oplossingen. Hierdoor ontstaan nieuwe creatieve concepten.

2. Iedereen heeft aandacht voor databeveiliging

Data is geworden wat olie was in de vorige eeuw: een groeifactor. Terwijl bedrijven dit beseffen en meer data verzamelen, worden consumenten zich steeds meer bewust van hoeveel persoonlijke gegevens er worden verzameld en opgeslagen. Vertrouwen in een organisatie is altijd een belangrijke drijfveer geweest voor het gedrag van consumenten en zal dat nog meer zijn in een digitale toekomst. Het beschermen van gevoelige persoonlijke data en het aantonen dat klantgegevens alleen voor goede zaken worden gebruikt zijn daarom in 2018 belangrijke speerpunten. Het feit dat in mei van dit jaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking treedt, zal dit alleen maar versterken.

3. Vraag naar realtime data management neemt toe

We leven in een realtime wereld waarin continu data wordt gegenereerd die grotendeels slechts een korte periode relevant blijft. Het Internet of Things (IoT), met allerlei nieuwe sensoren en apparaten, is de belangrijkste motor achter deze trend. Dit jaar groeit de vraag naar geavanceerde oplossingen om de snel groeiende hoeveelheden realtime data direct te verwerken. Organisaties die datagedreven willen werken ontkomen niet aan realtime data management en een bijbehorende oplossing.

4. Machine learning stimuleert slimmer data management

Algoritmes voor machine learning zullen het komende jaar data management-platformen nog verder verrijken. Gebruikers krijgen bij het verkennen, profileren, opschonen en analyseren van data extra ondersteuning door geïntegreerde opties voor machine learning. Het doel is om met nadrukkelijker data management de productiviteit van de dataconsument te verhogen en de data slimmer te benutten.

5. Meer productiviteit door self-service

Traditionele data management-software is ontwikkeld om de productiviteit van IT-personeel te verbeteren. Maar met de opkomst van self-service analytics verschuift deze focus naar het verbeteren van de productiviteit van alle professionals die zich in de organisatie met data bezighouden. In 2018 wordt data management nog gebruiksvriendelijker waardoor het tegemoet kan komen aan de behoeften van meer gebruikers. De drijver achter deze trend is het groeiende aantal ‘citizen data scientists’ en de vraag naar self-service, meer inzichten en verhoogde productiviteit.

Het is duidelijk dat de rol van data management in 2018 en de jaren erna, alleen maar belangrijker zal worden. Een mooi vooruitzicht voor ons vakgebied waarin we continu blijven leren!