Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De 3 eHealth ambities van VWS realiseren met bestaande technologie

De impact van moderne communicatie op de zorg van 2019

Patiënten die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten 24 uur per dag via een beeldscherm met een zorgverlener kunnen communiceren. Dit is slechts één van de drie ambities van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2019. Hoe kunnen zorginstellingen goed en op tijd eHealth op orde hebben?

De patiënt, niet de zorg, moet centraal staan

De zorg moet zich aan de patiënt aanpassen in plaats van andersom. Dat is het credo van het ministerie van VWS, dat daarvoor drie doelen heeft opgesteld die in 2019 gerealiseerd moeten zijn:

  • Mensen hebben direct toegang tot medische gegevens
  • Meer zelfmeting en telemonitoring mogelijk in de zorg voor chronisch zieken
  • Beeldschermzorg en domotica voor iedereen bereikbaar

eHealth biedt uitkomst voor patiënt en zorgverlener

Maar hoe kunnen zorgaanbieders met deze doelstellingen concreet aan de slag? Door zorg te faciliteren via het internet (eHealth) wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt een stuk makkelijker gemaakt. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden leest u hoe domotica, zelfmeting, telemonitoring, beeldzorg en integratie in het EPD in de dagelijkse praktijk hiervoor zorgen.

Deze paper gaat vervolgens in op de mogelijkheden van Microsoft Skype technologie en de wijze waarop deze eenvoudig te integreren is binnen de huidige systemen van zorginstellingen. Ook wordt stilgestaan bij de veiligheid van de verbindingen en hoe deze gewaarborgd kunnen worden.