Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

De 1,5-meter-school en de impact op het IT-landschap

Volgens de Onderwijsraad heeft het Nederlandse onderwijs gerichte investeringen nodig om te voorkomen dat het, door de gevolgen van de pandemie, van de rails raakt. Problemen in het onderwijs die al langer spelen worden groter door de coronacrisis. Zo worden de kansenongelijkheid en het lerarentekort nijpender. Welke impact heeft de 1,5-metersamenleving op het onderwijs? En welke technologiekansen kun jij benutten om relevant te blijven als onderwijsinstelling? In dit blog bieden we jou meer inspiratie.

De onderwijsraad heeft vijf speerpunten opgesteld waar het onderwijs in moet investeren. Hiervan is het corona-proof maken van toetsen en examens een hele belangrijke. Onderwijsinstellingen moeten alternatieven en meer flexibiliteit kunnen aanbieden tijdens een crisissituatie, zoals: vaker digitaal toetsen afnemen.

Sinds juni kunnen de meeste studenten van middelbare scholen weer één dag per week naar school. Dat blijkt uit een enquête van de VO-raad onder ruim 400 schoolleiders. Op de andere dagen volgen leerlingen onderwijs vanuit huis. Zo streamt de helft van de scholen de lessen, zodat leerlingen thuis mee kunnen kijken. Sommige scholen kiezen er bewust voor om de fysieke lessen helemaal niet meer op te starten, alleen voor noodzakelijke kwesties zoals bijles en mentoruren. Als de digitale systemen op orde zijn, is het fysiek aanwezig zijn zelfs helemaal niet nodig.

Flexibilisering: blended learning wordt de norm

Het educatielandschap is in 2 maanden tijd in een rap tempo veranderd. Onderwijsorganisaties moeten een digitale inhaalslag maken. ‘On campus als het kan. Online omdat het kan.’ De Vereniging van Universiteiten hanteert deze slogan als nieuwe leidraad voor het universitair onderwijs. Een leidraad waar ook het VO, MBO en HBO inspiratie uit zullen putten. Blended learning wordt de norm: een deel van het onderwijs vindt op locatie plaats en een deel online. Universiteiten en HBO’s waren dit online onderwijs al gewend, ROC’s en AOC’s hebben afstandsonderwijs tijdens de intelligente lock-down in rap tempo uitgerold.

Blended learning biedt in sommige situaties voordelen, zoals de mogelijkheid om een les op te nemen om het later nog eens terug te kijken. Maar het brengt ook nieuwe strategische uitdagingen met zich mee. De flexibilisering van het onderwijs vraagt ontzettend veel van scholen. Roosters en planningen worden vele malen complexer, zeker omdat ze ieder moment weer dynamisch moeten kunnen worden omgegooid als er nog een pandemie uitbreekt.
En één ding staat vast: elk bestuur zal een totale lockdown vanaf nu prominent opnemen in zijn meerjarig onderwijsstrategie. Daarbij zullen zij aan jou vragen het ICT-landschap hier op voor te bereiden; zonder additionele financiële middelen.

Hybrid Campus: de basis voor de 1,5-meterschool én attractief en effectief hybride onderwijs

Als je de 1,5-meter-school moet inrichten en je ICT-landschap hierop moet voorbereiden, dan zul je nu moeten nadenken over de mogelijkheden van een “Hybrid Campus”. Een Hybrid Campus is een fysieke omgeving die naadloos integreert met de digitale wereld waarin leerlingen, studenten en life-long learners zich zo graag begeven. Het is een intelligente omgeving die zich aanpast aan de wensen en doelen van zijn bezoekers. Het biedt de beste studie-, samenwerk- en researchfaciliteiten in de omgeving, brengt je effectief in contact met belangrijke peers en volgt en stimuleert jouw studievoortgang en carrière met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod. Kortom, een Hybrid Campus biedt de basis voor het attractieve en effectieve hybride onderwijs dat we hierboven hebben beschreven. Daarnaast is het de plek waar je interessante mensen ontmoet en blijft ontmoeten in zowel fysieke als digitale communities, waardoor je ook op informele wijze kennis en relaties op doet en ook buiten je studietijd graag je tijd doorbrengt. Dus: ‘on campus als het kan, online omdat het kan.

Inzicht in bedrijfsvoering met location based services

Wat een Hybrid Campus onderscheidt van een traditionele inrichting is zijn nauwe integratie met jouw digitale onderwijsplatform. Daarnaast biedt het verschillende location based services, waarmee ook extra inzicht wordt verkregen in de bedrijfsvoering. Wat is de bezettingsgraad van de studie- en researchfaciliteiten? Hoeveel bezoekers lopen op welke momenten door de gangen? Houden studenten en docenten voldoende afstand? Waar bevindt zich kostbare en schaarse onderzoeksapparatuur die in meerdere researchprojecten wordt ingezet?
Uiteraard is het cruciaal dat dit soort data ook nieuwe inzichten creëert voor verantwoordelijken van onderwijskwaliteit zoals bestuurders. Door kwalitatieve data te vergaren over de prestaties van studenten kunnen er ook meetbare doelen worden gesteld en nog belangrijker getoetst of deze doelen ook worden behaald.
En ook studenten krijgen nieuwe waardevolle inzichten. Waar vind ik de dichtstbijzijnde vrije studie- en researchfaciliteiten? Waar zijn de leden van mijn projectgroep? En in het licht van onze huidige anderhalve meter-samenleving: hoe ontwijk ik drukke ruimtes op weg naar mijn college?
Om deze use-cases te realiseren is een dekkend en betrouwbaar wired en wireless-infrastructuur onontbeerlijk. Het netwerkverkeer verandert daarmee steeds meer in een nieuw onderscheidend vermogen, maar dat vergt natuurlijk ook nog meer opslag- en analysecapaciteit.

Schaalbaarheid van rekenkracht, opslagruimte en netwerkverbindingen

Mede vanwege de hiervoor beschreven IoT- en analytics-ontwikkelingen blijft de capaciteitsbehoefte en het aantal datastromen groeien. Immers, een verdubbeling van de hoeveelheid data betekent meestal ook een verveelvoudiging van het aantal datastromen. Hiernaast is de data van de meeste onderwijsorganisaties inmiddels uitgewaaierd over verschillende clouds. De data wordt ook steeds meer uitgewisseld met andere onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven. Want het belang van ketensamenwerking wordt overal in onderwijsland duidelijker dan ooit. Dit alles maakt dat een Hybrid Campus voorzien moet zijn van een uiterst schaalbare infrastructuur. Want ook deze infrastructuur vormt in de nabije toekomst een onderscheidend vermogen. Het is immers de nieuwe connectie richting jouw unieke databronnen, onderwijspartners en digital communities. Om je infrabeheer robuuster en intelligenter te maken heeft Axians GAIA voor het onderwijs ontwikkeld.

Digitaal toetsen implementeren

Al voor de uitbraak van het Corona-virus was digitaal toetsen in opkomst vanwege de toenemende beheersbaarheid, effectiviteit en schaalbaarheid. Een voorwaarde voor een Hybrid Campus is dan natuurlijk wel dat het hele proces van A tot Z goed is ingericht, met extreem veel aandacht voor beveiliging, (licentie)technische schaalbaarheid in verband piekbelastingen en governance. Dit betekent dat de volledige procesketen – vanaf de examenaanvraag en technische voorbereiding tot de afname en archivering – goed moet worden geautomatiseerd via een overzichtelijk self-service platform. Axians heeft hiervoor de digitale eXamenwerkplek ontwikkeld.

De digitale veiligheid waarborgen

Het netwerk is vandaag de dag niet alleen ‘het wegennet’ om informatie digitaal te verspreiden en te verzamelen. Het is ook een instrument geworden om zaken als Wayfinding en Social Learning te faciliteren of met location based services nog beter inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het is tevens een middel om zowel de fysieke (middels camerabewaking) als de digitale veiligheid van leerlingen of studenten te waarborgen. Met Wayfinding van MazeMap kun je voorkomen dat studenten en leerlingen ronddwalen. Je helpt hen met een een app de juiste weg naar het lokaal te vinden. Je kunt ook beschikbare lokalen en werkplekken weergegeven, zodat je voorkomt dat ze tijdens werkgroepen onnodig lang rondlopen door de gangen. Via triangulatie kan je nauwkeurig bepalen hoeveel devices en dus ook studenten zich in de gebouwen bevinden. De informatie is live. Op de plattegronden van het gebouw zie je waar het te druk is en waar er wellicht moet worden ingegrepen.

Wil je meer weten over trends & ontwikkelingen in het onderwijs in het kader van technologische veranderingen? Lees dan dit whitepaper.