Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche

Klantgericht ondernemen in de praktijk

Zijn uw klantgegevens altijd juist en up-to-date? Uit recent onderzoek komt naar voren dat dit vaak niet het geval is. Gegevens van klanten kunnen wijzigen zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte is en ze komen hier pas achter bij een contactmoment. In de praktijk is een wijziging in de gegevens juist een aanleiding voor contact en het kan zelfs een verkoopkans inhouden. Het is ook belangrijk dat de medewerkers in de organisatie de discipline hebben om de klantinformatie bij te werken.

Verschillende dimensies van datakwaliteit
Data kan van goede of minder goede datakwaliteit zijn, maar wat wil dit zeggen? Datakwaliteit kan op veel verschillende aspecten worden beoordeeld. De onderstaande dimensies zijn belangrijk voor de datakwaliteit van financieel dienstverleners:

  • Accuratesse
  • Volledigheid
  • Betrouwbaarheid
  • Relevatie
  • Consistentie

Wat is het belang van goede datakwaliteit?
Wat verstaan we onder goede datakwaliteit? De juiste datakwaliteit wil zeggen dat de datakwaliteit in overeenstemming is met de visie op klantgericht ondernemen. Slechte datakwaliteit kan risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen een verstoorde klantrelatie tot gevolg hebben. Enkele risico’s bij slecht datakwaliteit zijn:

  • Slordige communicatie
  • Gemiste marketing en verkoopkansen
  • Ongewenst of ongepast benaderen van klanten
  • Dubbele mailings

Daarentegen zijn er kansen door goede datakwaliteiten en zullen de risico’s verkleinen. Hierdoor is de kans kleiner op onjuiste, foutieve, dubbele of helemaal geen berichten. Een goede datakwaliteit is een hogere klantwaarde en dus een hoger rendement voor de organisatie.

De whitepaper
Wat is het belang van goede datakwaliteit? Wat zijn de uitdagingen om deze kwaliteit te bereiken of te verbeteren? Hoe kunt u dit organiseren? Deze whitepaper geeft antwoord op alle hiervoor gestelde vragen. Deze whitepaper beschrijft een datakwaliteit concept, wat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Download de whitepaper
Download