Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Datagedreven werken met data governance

Datagedreven werken is het kunnen sturen op basis van feiten en data om beslissingen te kunnen nemen. Data governance gaat over het verbeteren van de toegankelijkheid, kwaliteit, beschikbaarheid, herbruikbaarheid, integratie en beveiliging van data. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de techniek maar naar het beleid, de processen en de menselijke factor. Door data governance goed in place te hebben kan er datagedreven gewerkt worden.

 

Maak het concreet

Veel bedrijven willen datagedreven werken, maar toch ontbreekt het aan conrete en duidelijke doelstellingen. Die onduidelijkheid leidt vaak tot discussies over betekenissen, data en rapportages. Ook is een grote valkuil het beleid rondom de data. Om goeie en kwalitatieve resultaten te kunnen trekken uit de vergaarde data zal iedereen hier hetzelfde mee om moeten gaan. Dit houdt onder meer in dat alle data op de juiste plek verzamelt moet worden, de data regelmatig opgeschoond moet worden om de kwaliteit te behouden en hier ook duidelijke richtlijnen voor opgesteld moeten worden.

 

Ken een voorzitter toe

Om dit proces te begeleiden is het verstandig om een voorzitter toe te wijzen. De voorzitter coördineert dit proces. Hij zorgt ervoor dat er definities opgesteld worden, communiceert dit naar alle betrokken personen, bepaalt de norm voor de datakwaliteit, verleent support en zorgt ervoor dat alle gebruikers zich aan de gestelde doelstellingen en richtlijnen houden en grijpt in wanneer dit mis dreigt te gaan.

 

Training

Wilt u ook meer grip op data? Tijden de training Data Governance geven we u handvatten hoe u een programma voor data governance opzet, op maat voor uw eigen organisatie en leert u een data governance strategie te ontwikkelen. Voor meer informatie over de training kunt u hier terecht.