Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Data drijvende kracht achter succesvolle bedrijfsvoering

The Analytic Enterprise

Voor bedrijven is het gebruiken en analyseren van diverse bedrijfsgegevens van groot belang. Die informatie komt uit allerlei bronnen, zoals databases, mobiele applicaties en social media. Bedrijven die hun data en de analyse ervan zeer serieus nemen, profiteren het meest. 

Van dataverzamelaar naar een datagedreven organisatie

Voor het behalen van een concurrentievoordeel (met de verzamelde gegevens) is het belangrijk om binnen het bedrijf de mindset te veranderen naar een eentje waarbij data een belangrijke rol speelt. In deze zogeheten datagedreven organisatie krijgt een bedrijf te maken met twee uitdagingen:

 • Het faciliteren van de vereiste technologische infrastructuur
 • De verandering van een bedrijfscultuur naar een analytische cultuur

Cultuurverandering

Zonder een datagedreven cultuur krijgen medewerkers geen prikkel om de technologieën ook echt te gebruiken. Weerstand presenteert zich vaak in de vorm van de drie ‘maren’. ‘Maar ik weet dat mijn organisatie….’, ‘maar dit is hoe we dingen doen….’, ‘maar ik herinner me toen…’ De eerste stap is dus het erkennen van de cultuurbarrière. Voor de overstap naar een datagedreven organisatie kunnen de onderstaande stappen doorlopen worden:

 1. Behandel informatie als een kans
 2. Communiceer de belangrijkste meetpunten
 3. Waardeer samenwerking tussen businessunits
 4. Creëer een omgeving die alternatieve analyse ondersteunt.

Vijf componenten voor een effectieve analyticsstrategie

Het ontwikkelen van een analytische cultuur vereist een systematische en pragmatische verschuiving naar de gewenste doelstelling. Een succesvolle strategie omvat vijf componenten:

 1. Strategische doelstellingen
 2. Huidige en gewenste competenties en mogelijkheden
 3. Aanpak voor het bereiken van strategische doelen
 4. Organisatorische initiatieven voor het bereiken van de doelen
 5. Performance-indicatoren

Download de whitepaper

Lees de whitepaper ‘The Analytic Enterprise’ waarin verder uiteengezet wordt waar organisaties mee te maken krijgen wanneer zij een analytische- en datagedreven organisatie willen worden. Daarnaast worden handvatten geboden om deze doelen te bereiken.

 

Download de whitepaper
Download