Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Data archiveren: omgaan met uw data in 4 stappen

De Toekomst Van Uw Data Begint Vandaag

Voor de bedrijfsvoering is informatie een van de belangrijkste aspecten. Data archiveren speelt hierbij een grote rol. Organisaties zijn om deze reden dan ook gebaat bij oplossingen waarmee ze deze data snel en adequaat op een veilige manier kunnen opslaan. Bij data archivering is, naast een veilige opslag, het delen, beschermen, analyseren, aggregeren, preserveren, indexeren, zoeken en synchroniseren van data net zo belangrijk.

De 4 stappen in data archivering

De hoeveelheid data van organisaties blijft groeien. Data ontstaat in toenemende mate vanuit sociale netwerken zoals games, digitale kunst, interactieve digitale producties, websites, vlogs, blogs, etc. Hoe kunnen we deze data bewaren voor de komende generaties zonder dat deze data verloren gaat?  Hoe houden we deze data betekenisvol en betrouwbaar zonder dat de integriteit verloren gaat? Voor het antwoord op deze vragen moeten een aantal stappen doorlopen worden waarmee in de toekomst data beter gevonden, gelezen, gebruikt en begrepen kan worden. De stappen zijn als volgt:

  1. Structuur aanbrengen in de grote hoeveelheid data
  2. De beschikbaarheid en integriteit van uw data waarborgen
  3. Uw archief overzichtelijk en toegankelijk houden
  4. Archiveren in de cloud

Het e-book

Download het e-book voor meer informatie over het belang van data en het archiveren hiervan. Door de 4 stappen te doorlopen regelt u uw zaken nu goed om in de toekomst data beter te kunnen vinden, lezen, gebruiken en begrijpen. Deze 4 stappen worden in het e-book verder uiteengezet. Lees het e-book geheel vrijblijvend.