Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Data als publieke dienst, die ertoe doet!

Nieuwsbericht door Rosien van Cann-Hinke | 19 februari 2020

Op 26 maart vertegenwoordigt onze collega Irma Walraven OCW als spreker bij het congres ‘De informatiegestuurde overheid’. Irma werkt als programmamanager Datagovernance en datakwaliteit voor ABD TOPConsult, die in opdracht van het kabinet onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening van uitvoeringsinstanties te versterken, hun wendbaarheid en toekomstbestendigheid te vergroten. ‘De dataficatie biedt daarin enorme kansen. Kansen om de bedrijfsvoering én de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren door informatiegestuurd te werken rond publieke opgaven. Niet voor niets is er in het onderzoek veel aandacht voor data om de overheidsdienstverlening modern door te ontwikkelen’, aldus Irma.

Wat blijkt uit het onderzoek?
Irma: “Uit de probleemanalyse van het ABD-onderzoek Werk aan Uitvoering, blijkt dat voor veel bestuurders en opdrachtgevers niet helder is wat nodig is om de kansen voor de ‘opgave en datagedreven werken’ te grijpen. Hierdoor wordt het datagedreven werken onvoldoende opgeschaald naar de ‘normale manier van werken’ en heeft de informatiegestuurde overheid nog een lange weg te gaan. Voor het verder ontwikkelen van het datagedreven werken, ontbreken namelijk het ‘eigenaarschap’ en heldere besluitvormingsprocessen. Het inrichten van ‘Good’ Datagovernance en datakwaliteit is daarom een voorwaarde en katalysator voor een informatiegestuurde, moderne en wendbare overheid.’

Hoe ga je deelnemers van het congres hier bewust van maken?
‘Ik leid tijdens het congres een interactieve sessie over ‘good Datagovernance en datakwaliteit’. Tijdens deze sessie wil ik bestuurders vooral door de bril van burgers laten kijken. Overheidsorganisaties hebben enorme hoeveelheden beschikbare datadie een publieke waarde vertegenwoordigd. We kunnen ook steeds meer met die grote hoeveelheden data dankzij allerlei nieuwe datatechnologieën, zoals data-analytics. Hiermee krijg je rijkere inzichten in bijvoorbeeld de stand van het onderwijs, de zorg of beter zicht op de fysieke omgeving en kun je betere beslissingen nemen voor beleid, uitvoering en handhaving. Tegelijk is het inzetten van technologie en het delen van data niet onbegrensd. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn ook belangrijke publieke waarden.’

Jullie hebben ook hulpmiddelen ontwikkeld. Welke zijn dat?
‘We hebben verschillende producten ontwikkeld om organisaties te helpen informatiegestuurd te werken. Deze instrumenten zijn het kenniswiel Datagovernance en datakwaliteit, een selfassessment instrument Positiebepaling Datagovernance op negen gebieden (want data raakt de hele organisatie, burgers en partners) en een veranderkundige aanpak. Hiermee kan de bestuurder de eerste stappen zetten op de dataroad naar een informatiegestuurde overheid. Tijdens het congres vertel ik wat deze instrumenten inhouden en wat onze ervaringen ermee zijn’.

Voor wie is het congres vooral interessant?
‘Het congres is bedoeld voor managers en senior specialisten die op de hoogte willen blijven van de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiegestuurd werken. Het gaat dus niet over ICT.’

Meer informatie
Wil je meer weten over de bijdrage van Irma en de andere hoofdsprekers, bekijk dan de video. Informatie over het congres vind je hier. Deelname is kosteloos voor senior medewerkers, managers en directieleden van de overheid.