Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cybersecurity moet hoger op de directieagenda

Securing the C-suite

Binnen organisaties wordt op directieniveau vaak gedacht dat de cybersecurity van het bedrijf goed op orde is. Onterecht, zo blijkt uit onderzoek van IBM.  De IT gigant deed onderzoek onder 700 c-level executives in 28 verschillende landen. Hieruit bleek dat maar 17% van de organisaties voldoende “cybersecured” was, terwijl  65% van de executives aangeeft het volste vertrouwen in de eigen cybersecurity te hebben. Een mismatch waaruit geconcludeerd kan worden dat cybersecurity hoger op de directie-agenda zou moeten staan.

Alle aspecten van de organisatie
Cybersecurity risico’s beperken zich daarbij niet langer tot het IT-niveau, maar raken nu alle aspecten van de organisatie. Wanneer de security niet goed op orde is kan dit een gevaar zijn voor de continuïteit en de reputatie van het bedrijf. Ook dienen organisaties beter rekening te houden met wie nu precies de vijand is. Zo kan het gevaar ook uit de hoek komen van een bedrijfsspion, nationale en internationale overheden of het eigen personeel.

Infographic
Dit onderzoek wordt samengevat in een praktische infographic waarin wordt weergegeven hoe de ondervraagde organisaties tegen cybersecurity aankijken.

C-level onderzoek
Lees in dit onderzoek meer over de toepassing van cybersecurity op de werkvloer. Zo wordt dieper ingegaan op de security risico’s waar vaak nog overheen gekeken wordt op directieniveau.

Het onderzoek en de infographic zijn geheel vrijblijvend te downloaden.