Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cybersecurity-aandachtspunten op directieniveau

Cybersecurity perspectives from the boardroom and C-suite

Cybersecurity is momenteel een ‘hot’ onderwerp bij veel organisaties. De directie denkt vaak dat de cybersecurity op orde is, toch blijkt uit onderzoek van IBM dat dit niet zo is. Uit onderzoek bleek dat 17 procent van de organisaties ‘cybersecured’ was, maar 65 procent van de executives geeft aan volledig vertrouwen te hebben in de cybersecurity van de organisatie. De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat cybersecurity hoger op de agenda van de directie zou moeten staan.

Cybersecurity-aspecten van het bedrijf
Cybersecurity-risico’s zijn niet langer alleen de verantwoordelijkheid van IT maar kunnen alle aspecten in het bedrijf raken. Als de cybersecurity niet voldoet, kan dit een gevaar zijn voor de continuïteit, maar ook voor de reputatie van de organisatie. Wie is de vijand? Dit kan bijvoorbeeld ook een bedrijfsspion, de nationale of internationale overheid of het eigen personeel zijn.

Infographic cybersecurity op directieniveau
Naast het volledige onderzoek wordt het onderzoek samengevat in een praktische infographic. In deze infographic wordt weergegeven hoe de respondenten tegen cybersecurity aankijken.

C-level onderzoek
Het volledige onderzoek gaat dieper in op de toepassingen van cybersecurity op de werkvloer en de security-risico’s waar directieleden voor overheen kijken. Download het volledige onderzoek, samen met de infographic, geheel vrijblijvend.