Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cyberpesten – Wat kunt u als schoolbestuur doen?

Deze week is het de “Week tegen pesten”. Dit jaar met specifieke aandacht voor online pesten. Online pesters zijn vaak anoniem, waardoor het een erg makkelijke en laffe manier van pesten is. Online pesten is heel naar, want het blijft niet binnen de muren van de school of het schoolplein. Je kunt er niet voor weglopen, het is er altijd. Het is dan ook terecht dat er in de week tegen pesten dit keer expliciet aandacht aan cyberpesten gegeven wordt. Maar hoe gaat u hier nu mee om als school?

Pesten aanpakken

Pesten is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen, maar er is wel veel dat scholen kunnen doen. Aandacht geven aan de gevolgen van pesten helpt, net als het betrekken van leerlingen en ouders en het opleiden van leraren zodat ze adequaat kunnen reageren wanneer er gepest wordt.

ICT component

Met cyberpesten komt daar een ICT component bij, waardoor preventie van pesten vele malen complexer wordt. Hoe weet u immers waar een anoniem pestbericht vandaan komt? Een nieuwe anonieme gebruiker is in veel social media zo aangemaakt. En wat als pesterijen kort na het plaatsen ook weer worden weggehaald? Hoe houdt u zicht op de pesterijen en hoe kun u online pesten onderscheiden van ander negatief online gedrag zoals plagen of ruzie maken?

Technische oplossingen

Bij De Wal ICT geven we u de handvatten om kinderen een veilige online omgeving te bieden. Onze oplossing bestaat uit drie onderdelen:

1. Identity Management, waardoor we kunnen achterhalen wie, wanneer met welk apparaat is ingelogd.

2. Security en monitoring, waarmee we oneigenlijk gebruik gedeeltelijk kunnen voorkomen en achteraf kunnen achterhalen wie de (anonieme) pesters zijn geweest.

3. Beleid, we helpen de school bij het opstellen van anti-pestbeleid, door een uitgebreid stappenplan te leveren dat de school zelf kan doorlopen.

Anti-pestknop

Tot slot kunnen we iedere leerling een ‘anti-pestknop’ geven. Wanneer zij het slachtoffer worden van pestgedrag op social media, dan kunnen zij met een druk op de knop een schermafdruk hiervan maken. De software verstuurt deze rechtstreeks naar de aangewezen leraar of andere vertrouwenspersoon.

Deze integrale aanpak maakt het voor scholen mogelijk om aan de kinderen dezelfde veiligheid online te bieden, die al jaren binnen school en op het schoolplein gegeven wordt.

Wil u meer weten over onze aanpak tegen online pesten? Neem dan contact op met een van onze ICT adviseurs.