Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Customers share real-world benefits from HP BSM Solutions

Praktijkvoordelen van Business Service Management oplossingen

HP Business Services Management (BSM) is special ontworpen performance management oplossing waarmee IT-organisaties eenvoudig en tegen lage kosten uiteenlopende in-house en cloud-based diensten kunnen beheren. Dimensional Research is door HP gevraagd interviews af te nemen bij klanten die een HP BSM oplossing hebben geïmplementeerd. Hieruit is gedetailleerde feedback uit voort gekomen over de voordelen van een BSM oplossing in de praktijk. Uit 26 diepte-interviews en gedocumenteerde praktijkcases is uiteindelijk dit rapport voortgekomen.

Het doel van dit onderzoek was te bepalen hoe goed HP BSM oplossingen echte bedrijfswaarde levert door dringende problemen op te lossen voor IT-teams. Ondervraagden gaven aan dat HP BSM waarde leverde door het hen mogelijk te maken meer tijd te spenderen aan strategische bedrijfsproblemen en minder tijd aan “brandoefeningen”. Enkele specifieke voordelen van HP BSM waren onder meer:

  • De mogelijkheid problemen voor te zijn
  • Gereduceerde downtime
  • Kostenbesparingen als resultaat van het  aankopen van minder materiaal
  • Verbeterde klant- en werknemerstevredenheid
  • Verhoogde organisatorische flexibiliteit
  • De mogelijkheid te voldoen aan reglementaire vereisten

Voor de 26 ondervraagden leverde de HP BSM oplossing – HP Network Management Center, HP Systems Management en HP Application Performance Management – waarde op binnen de eerste paar maanden van de implementatie. De Return on Investment werd op vele verschillende manieren geleverd, van geldbesparing en kostenvermijding tot verbeterde uptime van bedrijfsdiensten, beter gebruik van resources, snellere probleemoplossnig, compliance en betere afstemming van IT met het bedrijf.

Alle ondervraagden geloofden dat de beslissing om te kiezen voor een volledig geintegreerde suite een goede keuze was en meetbare korte termijn waarde opleverde. Er waren ook veel ondervraagden die aangaven dat HP BSM oplossingen een nog betere langere termijnbeslissing is.


Download de whitepaper
Wilt u alle resultaten van dit onderzoek van Dimensional Research doorlezen en weten welke voordelen de HP BSM oplossing uw organisatie kan opleveren? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Customers share real-world benefits from HP Business Service Management Solutions’.