Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

CRM systeem beter in gebruiken nemen

10 tips om de gebruikersadoptie te stimuleren

Gebruikersadoptie is een belangrijk aspect in elke software implementatie, maar zeker voor de implementatie van een nieuw CRM systeem. In elk project wordt aandacht besteed aan de gebruiker, maar in vele gevallen stopt het bij een interne training. Deze whitepaper gaat dieper in op de belangrijkste facetten die de adoptie van een CRM project beïnvloeden. Hoe speelt dit onbewuste proces zich in de hersenen af en hoe kan dit ten goede ingezet worden voor het realiseren van de gestelde doelen?

Verandering gaat gepaard met weerstand

Ondanks de inspanning vanuit een training en begeleiding voor het nieuwe CRM systeem die aan de gebruikers wordt gegeven, komt het nog regelmatig voor dat gebruikers niet tevreden zijn en weerstand bieden tegen nieuwe CRM software. Uit onderzoek door CSO insights komt naar voren dat slechts 38% van de gerealiseerde CRM projecten een gebruikersadoptie van 75% of meer realiseert. Enkele redenen hiervoor zijn:

  • Weerstand bij gebruikers
  • Slechte planning
  • Slechte voorbereiding
  • Onvoldoende middelen
  • Ingewikkelde en niet-gebruiksvriendelijke software

Adoptie of acceptatie?

De termen gebruikersacceptatie en gebruikersadoptie worden vaak door elkaar gehaald. Wat is het verschil? In de praktijk heeft gebruikersacceptatie meer te maken met het kunnen werken met de CRM applicatie en daar relatief tevreden mee zijn. Gebruikersadoptie richt zich ook daadwerkelijk op het omarmen van alle strategische keuzes en de onderliggende processen en tools. Dit laatste is erg belangrijk in een CRM project.

Werken met een nieuw CRM systeem

Deze uitgebreide whitepaper gaat verder nog in op een aantal onderdelen zoals: 6 psychologische principes, 3 additionele principes en als laatste 10 tips voor een hogere gebruikersadoptie. Download de whitepaper direct.

 

Download de whitepaper
Download