Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

CRM project: in welke fase kiezen voor CRM coaching?

CRM Coaching ook iets voor uw CRM project?

CRM successen hebben een sterke relatie met de vraag of een project op een professionele wijze intern wordt uitgezet. Voorheen werden volledige project extern uitbesteed, tegenwoordig kijken organisaties vaak of de benodigde capaciteiten, kennis en ervaring binnen de organisatie aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, op welke manier kan een organisatie de benodigde kennis en ervaring alsnog bewerkstelligen? Een mogelijkheid hiervoor is volgens het CRM coaching principe.

Na het lezen van deze whitepaper kunt u antwoord geven op de volgende twee vragen:

  1. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij CRM coaching?
  2. Hoe kan CRM coaching succesvol ingezet worden?

CRM projecten opstarten
Steeds minder organisaties zetten zomer in het wilde weg een CRM project op poten. Er wordt op zijn minst nagedacht over de strategische keuzes die genomen moeten worden op het gebied van relaties, klanten en de markt. Waar bedrijven minder naar kijken is of de kennis, ervaring, helikopterview, inzicht in het totaal van processen en de communicatieve vaardigheden om mensen te overtuigen en mee te nemen wel aanwezig zijn.

CRM vraagstukken
Niet iedereen beschikt over de gewenste kennis om vraagstukken rondom een CRM traject op te lossen. Denk hierbij aan vraagstukken als:

  • Is mijn organisatie klaar voor (Social) CRM? Zo niet, wat moet er gebeuren?
  • Welke stappen moet ik nemen om de gebruikersadoptie in een later stadium goed te borgen?
  • Welke CRM software past het beste bij onze wensen en hoe selecteer ik die?

Interne capaciteit is een belangrijke kwaliteit, omdat de nog te komen ontwikkelingen in het CRM project geborgd moeten worden. Medewerkers moeten meegenomen worden in deze ontwikkelingen, dan is de betrokkenheid hoger.

Download de whitepaper
Download de volledige whitepaper en lees meer over de onderstaande punten:

  • Externe kennis
  • In welke fase gaat u kiezen voor CRM coaching?
  • Belangrijke kenmerken van een CRM coach
  • 3 aandachtspunten: Ligt de verantwoordelijkheid op de juiste plek van een CRM coach?

 

Download de whitepaper
Download