Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Creating sustainability in uncertain times

Het belang van kennisdeling in de zorg

Voor zorginstellingen is efficiënt gegevensbeheer van groot belang. Door kennis binnen de gehele organisatie beschikbaar te stellen, kunnen zorginstellingen sneller inspelen op veranderingen. Toch maken maar weinig organisaties gebruik van de door hun verzamelde data, terwijl inzicht in deze gegevens een flinke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg.

Een fundamenteel andere aanpak voor informatieverwerking is vereist. Specialistische software zoals Microsoft Amalga helpt organisaties bij hun gegevensbeheer. Dergelijke oplossingen kennen een aantal voordelen:

  • Minder personeel vereist voor het verwerken van data
  • Meer flexibiliteit voor toekomstige ICT projecten
  • Globaal inzicht in gegevens van verschillende afdelingen

Download de whitepaper en lees over de toegevoegde waarde van gegevensbeheer in de gezondheidszorg. Op strategisch niveau helpt het organisaties te leren van het verleden, efficiënter te werken in het heden en betere voorspellingen te kunnen doen voor de toekomst.

 

Download de whitepaper
Download