Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Countering the APT Challenge with Deep Discovery

Doelgerichte aanvallen op de organisatie afweren

De cyber security van organisaties krijgt steeds meer te maken met een nieuwe dreiging, namelijk doelgerichte aanvallen. Doelgerichte aanvallen op organisaties worden op maat gemaakt om gevoelige informatie van ondernemingen en overheidsinstanties te verkrijgen. Traditionele beveiligingssystemen kunnen de organisatie beschermen tegen malware en andere bekende kwetsbaarheden, echter niet tegen doelgerichte aanvallen. Deze whitepaper informeert de lezer over de levenscyclus van een doelgerichte aanval, en hoe een op maat gemaakte security oplossing het hart van de verdediging zal zijn.

Levenscyclus van een doelgerichte aanval
Doelgerichte aanvallen zijn zeer geavanceerd voor kleine, en grote organisaties. Wanneer cyber aanvallen voorheen op grote schaal waren, zijn het nu precisie aanvallen en vervormd als normaal netwerkverkeer waardoor het zeer lastig wordt om je als organisatie tegen te verdedigen. Een doelgerichte aanval bestaat uit zes fases, die in deze whitepaper uitgebreid worden behandeld:

  • Verzamelen van informatie
  • Juiste moment en plek van binnenkomst in het netwerk van de organisatie bepalen
  • Aanvallers hebben toegang tot het netwerk en uploaden additionele schadelijke software om toegang op de lange termijn te verzekeren
  • Netwerkinfrastructuur wordt in kaart gebracht en toegang tot informatie veilig gesteld
  • Benodigde data wordt zo snel mogelijk opgespoord zonder dat men wordt opgemerkt
  • Verzamelde, gevoelige data wordt verzameld en weggesluisd naar externe locaties

Op maat gemaakte verdediging tegen doelgerichte aanval
‘one-size-fits-all’ beveiliging is geen optie als gezocht wordt naar bescherming tegen doelgerichte aanvallen op het bedrijfsnetwerk. De toegewijde aanvallers proberen iedere zwakheid uit te buiten om toegang te krijgen. De op maat gemaakte oplossing die wordt beschreven in deze whitepaper detecteert, analyseert, past zich aan en reageert op de best mogelijke manier.

Download de whitepaper “Countering the APT Challenge with Deep Discovery” waarin u meer leest over de levenscyclus van een doelgerichte aanval op de organisatie en hoe deze afgeweerd kan worden door een goede beveiliging in de vorm van een op maat gemaakte technische oplossing. Hierbij wordt de aanval niet alleen gedetecteerd en geanalyseerd op netwerkniveau, maar ook op endpoint niveau.

 

Download de whitepaper
Download