Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Corona analytics

Een kijkje achter de schermen

Axians heeft veel klanten in de zorgsector. Uiteraard staan we hen ook graag bij in deze crisistijd. Toen Nederland in lockdown ging werden we al snel gebeld met de vraag of we konden helpen met Corona gerelateerde issues. We hebben een team van zorgspecialisten gevormd dat onze klanten ondersteunt om snel en eenduidig antwoorden te krijgen op hun informatievragen rondom Corona. In dit blog ga ik onder andere in op de inzichten die ziekenhuizen in deze tijd nodig hebben.

Monitoring van instroom tot uitstroom

Ziekenhuizen willen graag alle Corona patiënten binnen hun ziekenhuis kunnen volgen; de eigen patiënten en de patiënten die zijn overgenomen van andere ziekenhuizen. Patiënten worden daarom van begin tot eind gemonitord, vanaf het moment dat ze binnen komen tot het moment dat ze het ziekenhuis verlaten.

Om dit te kunnen doen moesten we eerst met elkaar tot de juiste definities komen en de Corona lab uitslagen uit verschillende systemen halen. Ziekenhuisartsen vullen kweekformulieren in maar er worden ook lab uitslagen over Corona besmettingen door bijvoorbeeld Certe aangeleverd. Al die uitslagen komen op verschillende manieren in het EPD en ZIS. We hebben alle Corona lab uitslagen gekoppeld aan de Corona patiënten.

Vervolgens hebben we de patiënten gekoppeld aan de verschillende afdelingen, zodat we inzichtelijk konden maken waar de Corona patiënten zich bevinden in het ziekenhuis. Ze komen vaak binnen via de spoedeisende hulp en stromen dan door naar een verpleegafdeling of de Intensive Care, afhankelijk van het stadium van de ziekte. We hebben koppelingen gemaakt tussen die patiëntengroep en de spoedeisende hulp, de verpleegafdeling en de IC.

Een uitdaging is bijvoorbeeld om gezamenlijk met de klant te bepalen hoe lang een testuitslag geldig is. Een patiënt kan immers in 1 maand vaker opgenomen worden en de vraag is of een testuitslag ook van toepassing is voor elke opname. Dit is nodig om in één oogopslag (near) real time duidelijk te krijgen hoeveel patiënten met een bepaalde Corona testuitslag in de kliniek liggen. Ook de gemiddelde ligduur van patiënten op een afdeling, IC of kliniek is in kaart gebracht. Omdat we bij onze klanten al een datawarehouse hebben draaien waarin die gegevens beschikbaar zijn was het mogelijk om deze specifieke patiëntengroep te relateren aan deze domeinen (SEH en Kliniek).

Aanvullende inzichten

Uiteraard is het voor het ziekenhuis ook interessant om te weten hoe de patiënten in aanraking zijn gekomen met het ziekenhuis. Zijn ze zelf gekomen, doorverwezen of komen ze vanuit een ander ziekenhuis? En waar komen ze vandaan, wat is hun woonplaats? Met al deze informatie hebben we verschillende dashboards gebouwd, waarin we onder andere tonen hoeveel Corona patiënten een ziekenhuis vanaf het begin van de pandemie binnen  heeft gekregen, hoeveel er positief zijn getest, hoeveel er verdacht zijn en hoeveel er negatief zijn getest, hoeveel uit de eigen regio komen en hoeveel van elders.

Daarnaast is het interessant te weten hoe lang iemand aan de beademing heeft gelegen. Gecategoriseerd naar leeftijdsgroep, behandelkenmerken, geslacht en leeftijdsopbouw. Er wordt ook gekeken naar relaties met ziekten die de patiënten al hadden. Diagnoses uit het verleden worden daarvoor gekoppeld aan de Corona patiënten. Dat soort kenmerken wordt nu heel interessant voor analyse.

Toen de pandemie net uitbrak lag de focus op de behandeling. Inmiddels wordt ook gekeken naar klachten uit het verleden in relatie tot behandelmethoden en risicogroepen. Mocht er een nieuwe Corona piek komen dan is dat zeer waardevolle informatie.

Per dag monitoren we hoeveel nieuwe Corona besmettingen of verdachten erbij komen. Het is uiteraard de bedoeling dat de trend zich gaat afvlakken. Het RIVM verstrekt zoals we hebben gemerkt regelmatig de nieuwe stand van zaken. We ondersteunen onze klanten ook bij het aanleveren van die gegevens, zoals de dataset die door stichting NICE wordt gevraagd.

Inzicht in capaciteit

Daarnaast kregen we het verzoek om het verzuim van medewerkers op dagniveau in kaart te brengen. Dit betreft dan voornamelijk het verzuim op bepaalde kritische afdelingen om zo de noodzakelijke capaciteitsvraagstukken te kunnen beantwoorden. Hierbij wordt speciaal inzicht gegeven in het verloop van het verzuim binnen cruciale functiegroepen.

Als je de patiënten die in de kliniek liggen kunt volgen in combinatie met het verzuim van personeel, heb je ook inzicht in de (beschikbare) capaciteit van de kliniek. Hoe druk is het in mijn kliniek? Hoeveel bedden heb ik nog beschikbaar voor reguliere zorg en kan ik nog een Corona patiënt kwijt? Capaciteit gaat over fysieke ruimte, tijd en personeel. Afdelingen worden vaak tijdelijk ingericht als extra Corona afdeling. Maar als je ziet dat op de eerste afdeling 8 plekken zijn waarvan nu 5 gebruikt worden door Corona patiënten hoef je misschien geen extra afdeling in te richten. De capaciteitsvraagstukken zijn op zich niet nieuw en er bestonden al losse dashboards/rapportages per domein, maar de kunst was om dit nu (near) realtime in combinatie met de Corona patiëntengroep in één dashboard te kunnen presenteren.

Kennisdeling

We hebben 21 ziekenhuizen gevraagd om hun dashboards met ons te delen, zodat we de dashboards konden bundelen en aan de deelnemende ziekenhuizen konden terugkoppelen. Hier werd heel positief op gereageerd. Het kan je triggeren om te zien op welke wijze je gegevens kunt presenteren. Maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud, welke informatie krijg je aangeboden en wat kun je daarmee? Met deze dashboards hopen we de ziekenhuizen stuurinstrumenten te geven in deze uitdagende tijd.

Vervolg

Het is dankbaar werk, om samen met de klanten inzicht te krijgen in wat er gebeurt in het ziekenhuis in dit Corona-tijdperk, en daar vervolgens nieuwe planningen en acties aan te kunnen relateren. Zo is daardoor in heel korte tijd ook de registratie van patiëntgegevens in het EPD sterk verbeterd.

Een vervolgactie bij de ziekenhuizen is het weer opstarten van de reguliere zorg. Ook hierbij ondersteunen wij door inzichtelijk te maken welke afspraken, opnames en operaties afgezegd moesten worden en wat er nu opnieuw ingepland kan worden. Dat leidt weer tot een bijgestelde planning en begroting.

Wij helpen ook graag bij het vervolg weer mee!