Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Continuïteit voor uw medewerkers en organisatie

Continuïteit voor de medewerkers met desktopvirtualisatie

Continuïteit op de werkvloer is een belangrijk aspect in de organisatie. Dat de werknemers na een onderbreking van het werk weer snel aan de slag kunnen. Een onderbreking van de werkzaamheden kunnen onverwachts ontstaan, door bijvoorbeeld brand, een stroomstoring, maar het kan ook een staking zijn. Door bij dit soort voorziene, maar ook onvoorziene onderbrekingen de continuïteit te bieden ligt de organisatie in ieder geval niet stil.

Om de continuïteit te behouden is het verstandig om een continuïteitsplanning te maken. Hieronder staan de elementen van de continuïteitsplanning beschreven:

  • Betrokkenheid van het management
  • Scenario’s
  • Teamstructuur
  • Prioriteren van de doelen
  • Tests en updates
  • Compleet voorbereid

Deze whitepaper gaat in op de mogelijkheid voor het inzetten van desktopvirtualisatie voor continuïteit in de organisatie. Desktopvirtualisatie maakt het voor een organisatie mogelijk om het continuïteitsplan snel te activeren zonder veel onderbrekingen voor de medewerkers.

Download de whitepaper over continuïteit en de continuïteitsplanning. Waarin verder ingegaan wordt op de verschillende elementen van de continuïteitsplanning en de inzet van desktopvirtualisatie.