Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Continuïteit verzekerd, waar data en applicaties ook staan

Tegenwoordig staan gegevens en toepassingen niet meer centraal opgeslagen, maar verspreid op Windows én Linux servers, in clients en in de cloud. Gecoördineerde beveiliging tegen uitval van diensten en verlies van data is daarom van groot belang. Hoe houd je data en diensten altijd bereikbaar tijdens en na noodherstel?

Leer alles over de beveiliging van een Azure-omgeving tijdens het webinar op 30 juni 2016 om 15.30 uur.

Behoud van data en beschikbaarheid van apps zijn cruciaal voor alle organisaties. Back-ups zijn slechts een gedeelte van de noodherstelprocedure. Verdwenen bestanden en beschadigde databases worden op die manier wel beveiligd tegen verlies, maar wat als het hele on-premise datacenter uitvalt? Dan zijn back-ups niet voldoende om door te kunnen werken. Dan is een volledig geïntegreerde beschikbaarheidsoplossing nodig waarmee gegevens extern kunnen worden opgeslagen en direct kan worden hersteld. Schaalbaar, en veilig versleuteld.

Met Azure Backup apps en data veilig en versleuteld

Met Azure Backup kun je bestanden en mappen schaalbaar en veilig versleuteld beveiligen. Dat geldt ook voor essentiele applicaties zoals SharePoint, Exchange en SQL Server, Windows-servers en -clients en virtuele machines van Azure. Via de volgende implementatiescenario’s kun je data in een on-premise-datacenter beschermen.

Verschillende implementatiescenario’s

De System Center Data Protection manager integreert Azure backup met je eigen System Center DPM Server. Hierdoor kan SCDPM de Azure Cloud gebruiken als off-site locatie. Azure backup server is een aparteAzure backup server in het datacenter voor on-site en off-site backups. Azure backup agent back-uptindividuele Windows én Linux servers naar de Azure Cloud. VM Backup service beschermt je virtuele machines die binnen Azure draaien. Hiermee bescherm je workloads die in de Azure Cloud draaien en ben je in staat om deze simpel en snel binnen Azure te herstellen als dat nodig is.

Azure Site Recovery: geautomatiseerd herstel na een calamiteit

Met Azure Site Recovery is er een eenvoudige, geautomatiseerde bescherming én herstel na een noodgeval mogelijk. Azure Site Recovery beschermt de omgeving door geautomatiseerde replicatie van virtuele machines. Dat kan aan de hand van beleidsregels die je zelf instelt en beheert. Azure kan Hyper-V-, VMware- en fysieke servers beschermen. Azure of het eigen secundaire datacenter kan ingezet worden voor de herstel-site. Azure Site Recovery coördineert en beheert de constante replicatie van gegevens via integratie met bestaande technologieën zoals System Center en SQL Server AlwaysOn.

Eenvoudig beheer op afstand

Via Powershell-scripts en Azure Automation-runbooks kun je eenvoudig plannen maken om de dienstverlening snel weer online te hebben. Deze plannen kunnen getest worden zonder dat ze de lopende processen verstoren en dat iedereen gewoon door kan werken. Beheer wordt uit handen genomen omdat Azure Site Recovery op afstand continu de status van de beveiligde omgeving controleert. Overigens is alle communicatie met Azure verslteuteld. Als je een eigen herstel-site beheert, blijven de gegevens en replicatie van de virtuele machines op het eigen netwerk. De gegevens worden versleuteld gerepliceerd als Azure als herstel-site wordt ingezet.