Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Continu verbeteren met Lean

Succesvol met Lean aan de slag

Lean manufacturing is een managementfilosofie met het doel het bedrijfsresultaat te verbeteren. Dit doet het door de productie zo slank en efficiënt mogelijk te laten verlopen en zodoende de kosten omlaag te brengen. Hiermee kan maximale waarde voor de klant te gecreëerd worden met zo min mogelijk verspillingen.

De grondgedachte van Lean is het streven naar een dergelijke optimale flow. Het verbeteren van de processen en daarmee de organisatie met behulp van Lean gaat over twee verbeteringen:

  1. Klanttevredenheid: snelheid en kwaliteit
  2. Procesverbetering: procesbeheersing en het voorkomen van fouten

Dit houdt in dat wat de klant vraagt van de organisatie op tijd, zonder fouten en tegen de laagst mogelijke prijs geleverd wordt.

7 soorten van verspilling

 

Figuur: Centraal binnen Lean staan de zeven soorten van verspillingen.

Er staan een aan zaken voorop in de verbeteraanpak van Lean. Het bijhouden van de manier waarop het werk gedaan wordt, het onderzoeken van werkstromen tussen mensen en tussen afdelingen en het delen van kennis en methoden met medewerkers, zodat zij hun werk continu kunnen verbeteren.

Het succes van een Lean-programma hangt af van in hoeverre de Lean-filosofie in de gehele organisatie ingeburgerd is. Lean is namelijk een filosofie over de gehele organisatie heen. Bij Lean wordt er gekeken naar de totale waardestroom en dus naar het gehele proces.

Download de whitepaper
Deze whitepaper beschrijft de basisbeginselen van Lean en de methodes en instrumenten die er zijn om een organisatie Lean te maken. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven om de Lean-methode toe te passen in een verbetertraject binnen uw organisatie.

 

Download de whitepaper
Download