Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Conquer app management challenges

Uitdagingen ten aanzien van applicatiebeheer overwinnen

Traditionele applicatietechnieken en -beheer zijn beladen met moeilijkheden. Ze zijn een grote aanslag op IT-mankracht en -budgetten, houden een onveilig besturingsmodel in stand, en hebben moeite met mobieler wordende gebruikers en apparatuur. Deze whitepaper vormt een pleidooi voor On-Demand Application Delivery.
 
De infrastructuur moet op het ‘on-demand application delivery’-model ingericht worden. Is deze ingericht, dan kan virtuatlisatie op sessie gebaseerd worden. Op deze manier worden applicaties losgekoppeld van de apparatuur waarop ze draaien.
 
Enkele voordelen van on-demand application delivery:
  • Kosten voor applicatiebeheer worden met bijna 50% teruggedrongen
  • Compalibiteit van applicaties is geen issue meer
  • Ondersteuning voor mobieler wordende staf
Download de volledige whitepaper
In de volledige whitepaper is te lezen hoe lastig applicatiebeheer is en op welke manieren het beheer, middels een infrastructuur die berekend is op een ‘on-demand’-model, versimpeld kan worden. Eveneens is te lezen wat voor rol er voor Citrix XenApp is weggelegd.

 

Download de whitepaper
Download