Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Conflicten oplossen met Alternative Dispute Resolution (ADR)

ICT-conflicten verstandig oplossen

ICT heeft over de hele wereld niet alleen voor maatschappelijke vooruitgang gezorgd, maar ook voor problemen. Ondanks dat de organisatie de juiste keuzes omtrent ICT maakt, kunnen er ICT-conflicten ontstaan. ICT-conflicten kunnen op diverse manieren opgelost worden. Deze whitepaper gaat dieper in op de verschillende mogelijkheden die er zijn om ICT-conflicten op te lossen.

Bij ICT-conflicten gaat het meestal om conflicten tussen de ICT-leverancier en de afnemer/klant. Veel voorkomende redenen voor een conflict is het (niet op tijd) leveren van (niet of slecht) werkende informatiesystemen. Advocaten denken in deze gevallen te vaak maar aan één ding, de gang naar de rechter. Gespecialiseerde ICT-advocaten hebben echter meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen samengevat worden onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR). Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rijtje: 

 1. De rechter
  Een openbare zitting, mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, een executoriale titel.
 1. Mediation
  Gezamenlijke belangen, de relatie met elkaar in stand houden, een juridisch gevecht is geen oplossing, een snelle en goedkope oplossing.
 1. Arbitrage
  Streven naar nakoming of ontbinding van een overeenkomst, een redelijke schadevergoeding, behoefte aan een executoriale titel.
 1. Bindend advies
  Om de kosten van ‘kleine’ geschillen te drukken, voor geïsoleerde deelproblemen.
 1. Deskundigenbericht
  Onafhankelijke beeldvorming van de problematiek, vooruitlopend op een schikking.
 1. E-ADR
  Partijen zijn niet of moeilijk in staat bij elkaar te komen, partijen zijn goed bekend met internet, het geschil is zakelijk en inhoudelijk.

Download de whitepaper
Wilt u meer te weten komen over de bovenstaande mogelijkheden? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper ‘ICT-conflicten verstandig oplossen’. In de volledige whitepaper staat elke mogelijkheid uitgebreid beschreven met indicaties en contra-indicaties ondersteund door middel van voorbeelden.

 

Download de whitepaper
Download