Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Concurrentievoordeel dankzij Big Data Analytics

Big Data zijn trending

Big Data zijn trending. Slimme inzet ervan helpt bedrijven om concurrentievoordeel te behalen. Maar om je werkelijk te onderscheiden van concurrenten komt meer bij kijken dan alleen het hebben van de data. Het gaat om de slimme inzichten die je uit deze data weet te halen. “Pas op voor ‘garageboxen’ of stortplaatsen vol met data, waar je onjuiste beslissingen op baseert”, waarschuwt vice-president Product Management Randy Guard van SAS dan ook.

Wetenschapper George Dyson omschrijft Big Data als volgt: “Big data is what happened when the cost of storing information became less than the cost of making the decision to throw it away”, vertelt Randy Guard. Het risico komt dan om de hoek kijken dat organisaties veel te veel data bewaren én daar dan verkeerde inzichten uit halen. “Pas dan op voor verkeerde beslissingen”, adviseert Guard.

Concurrentievoordeel
“De data is er, het is Big. Tegelijkertijd moet je het beschouwen als een corporate asset. Dus bewaak en benut het ook als zodanig”, adviseert Guard. Het op orde krijgen en houden van bedrijfsdata komt neer op het stellen van logische vragen. Wat bewaar je wel en wat bewaar je niet? Voor welk doel bewaar je gegevens? Data governance geeft richtlijnen voor dergelijke vragen. Het zijn in essentie oude vragen die door nieuwe ontwikkelingen een grotere scope krijgen.

Dankzij social media en het volledig in kaart hebben van klanten en prospects, kunnen bedrijven direct in contact komen met hun klanten en bouwen een band op. Die directe band raakt ook de producten en diensten die bedrijven aanbieden. Dat aanbod valt nu veel beter en vooral tijdiger af te stemmen: op het moment dat een potentiële klant of prospect zich oriënteert op een aanschaf. “Neem realtime deel aan de ‘gesprekken’ met je klanten”, raadt de vice-president product management dan ook aan. En niet drie dagen later pas reageren, wanneer de klant zijn of haar aanschaf waarschijnlijk al wel heeft gedaan. Dit vraagt om real-time inzicht in wat er gebeurt. Deze omslag naar meer real-time analytics en daarnaar handelen geldt volgens Guard voor alle industrieën. Hij wijst naast digitale ook naar industriële markten. Zo zorgt een nextgen boorinstallatie voor 7 tot 8 terabyte aan operationele data per dag. En een tweemotorig Boeing-vliegtuig genereert tijdens de vlucht 10 terabyte aan ruwe data per half uur, per motor. Een vlucht van Los Angeles naar New York gaat voorbij de 200 terabyte.

Petabytes per dag
Een schijnbaar alledaagser voorbeeld dat Guard aanhaalt, is de dagelijkse 1 petabyte aan data die auto’s in de Verenigde Staten opleveren. “Dat wordt nu nog alleen gebruikt voor fleet management”, maar er is zoveel meer mee te doen. Zoals automatische notificatie als een onderhoudsbeurt binnenkort nodig is plus gelijk in planning daarvan bij je garage, geeft de SAS-topman een toekomstbeeld.

Daar bovenop komt nog de consumentenkant van het Internet of Things, bevolkt door smartwatches, fitness-armbanden en slimme thermostaten zoals het door Google opgekochte Nest. “Is Nest disruptive?”, vraagt Guard zich af? “De technologie zelf niet zo. Maar de combinatie met de nieuwe eigenaar kan wel ontwrichtend werken voor bestaande markten en bedrijfsmodellen, zie het als een revolutie!” Guard schetst mogelijkheden voor energiebesparing, brandverzekering, en meer.

Disruption benutten
Dankzij nieuwe technologieën als Hadoop valt er met commodity hardware en open source-software meer data sneller te analyseren, tegen lagere kosten. Guard prijst het belang van schaalgrootte en snelheid aan. Het eerste maakt SAS mogelijk met High-Performance Analytics, het tweede met Visual Analytics. Organisaties kunnen veel sneller what-if scenario’s draaien, om hun marktbenadering te optimaliseren. Guard spreekt van de ‘speed to decision’.

Kortom, er is veel interesse in analytics en er is veel groei mee te behalen. “Het is belangrijk om te onthouden dat disruption een positieve kracht is. Tenzij je natuurlijk aan de verkeerde kant ervan zit”, grapt Guard. In essentie zorgt disruption ervoor dat markten veranderen en vooral vergroten. Wat dus meer mogelijkheden biedt aan bedrijven actief in die disrupted markten. Mits zij hun concurrentievoordeel weten uit te nutten.