Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Compliance with Basel II and III

Aan Basel richtlijnen voldoen

In 2019 moeten banken voldoen aan Basel III, een aanvulling op de bestaande Basel regelgeving (Basel II). De bestaande regelgeving schrijft banken voor dat zij voldoende financiële reserves aan moeten houden. Basel III vereist dat er sprake moet zijn van effectief risicomanagement, welke gebaseerd is op een bedrijfsbreed risicoraamwerk en verscherpt toezicht. De verantwoordelijkheid voor de richtlijnen van Basel III is door toezichthouders bij de banken gelegd.

Met Basel III moet ervoor gezorgd worden dat banken in een meer betrouwbare, gestandaardiseerde en veilige omgeving opereren. Het akkoord adviseert hoeveel kapitaal banken moeten reserveren om financiële en operationele risico’s te kunnen opvangen.

Deze whitepaper bestaat uit drie delen, namelijk:

Deel 1: De essentie van de Basel regelgeving;
Deel 2: Illustratie van Basel compliance concept en de risicomethodiek waar het op gebaseerd is;
Deel 3: Beschrijving van de implementatie van een dergelijke risicomanagement aanpak.

In deze whitepaper wordt beschreven hoe banken op een efficiënte en effectieve manier aan Basel richtlijnen kunnen voldoen en zo zakelijke zekerheid creëren.

 

Download de whitepaper
Download