Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Communicatiebeleid en nummerplan

Een goed doordacht nummerplan begint met communicatiebeleid

Goede telefonische bereikbaarheid hangt voor een belangrijk deel samen met het communicatiebeleid van de organisatie. Op basis van het communicatiebeleid kan de organisatie een nummerplan van de telefooncentrale inrichten.

Om het telecommunicatiebeleid te kunnen formuleren moeten een aantal vragen worden gesteld:

  • In welke situaties moeten oproepen persoonlijk worden beantwoord en wanneer kunnen oproepen ook door een voicemail systeem worden beantwoord
  • In het eerste geval, zijn deze personen beschikbaar en beschikken zij over voldoende faciliteiten?
  • Wat wordt verwacht van de telefoniste
  • In welke situaties kan van collega’s een extra inspanning worden verwacht om een vlotte beantwoording van de oproepen te realiseren (organisatorische maatregel)

Het communicatiebeleid is een basisvoorwaarde voor een goede telefonische bereikbaarheid. In het communicatiebeleid komt naar voren welke organisatorische en technische maatregelen zijn genomen.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt hoe een goed communicatiebeleid en kan worden opgezet.