Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cloud-sourcing: uitbesteden of zelf doen?

Sourcing-strategiemodel biedt uitkomst

Cloud-toepassingen zijn niet meer weg te denken uit het huidige IT-landschap. Het gemak van deze oplossingen is erg verleidelijk en ook gebruikers vragen ernaar. De grote vraag is echter naar de sourcing: richt u zelf een cloud in of besteedt u dat uit?

Cloud-sourcing: uitbesteden of zelf doen?

Het sourcing-strategiemodel kan uitkomst bieden. Hiermee kijkt u enerzijds naar het belang van de service (bijvoorbeeld de beveiliging, het datacenter en de webhosting) en maakt u anderzijds een vergelijking tussen de eigen prestatie en de prestatie door andere partijen. De positie die de service in het model krijgt, is bepalend voor de te maken keuze: zelf doen (insourcen) of uitbesteden (outsourcen).

Discussie met de directie

Bij deze keuze is het eigenlijk heel simpel: u hoeft zich alleen af te vragen wat het betekent voor de continuïteit en de bedrijfsschade als de betreffende service niet beschikbaar is gedurende bijvoorbeeld 5 minuten, een uur, een halve dag, een dag of een week.  In een open discussie met directie en management wordt in het algemeen vrij snel duidelijk wat het belang van de service is.

Zo bepaalt u het belang van een service

Om het belang van een service te bepalen, reiken we een eenvoudig handvat aan:

  • Missiekritische services zijn bepalend voor de identiteit en overlevingskracht van een organisatie. Oftewel: als er problemen ontstaan in een missiekritische service, dan levert dat een gevaar op voor de continuïteit van de organisatie, zelfs als de financiële schade klein is.
  • Problemen bij bedrijfskritische services leveren op de korte termijn geen continuïteitsrisico op. De bedrijfsschade -meestal uitgedrukt in financiële termen – kan echter zeer aanzienlijk zijn.
  • Problemen bij niet-kritische diensten vormen geen gevaar voor de continuïteit en de bedrijfsschade is klein.

Outsourcen of insourcen?

Met dit handvat kunt u de vraag voor uw eigen organisatie beantwoorden: wordt het outsourcen of insourcen? Wilt u meer weten welke antwoorden het sourcing-strategiemodel u kan geven, download dan deze whitepaper.