Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cloud SLA ‘op zijn Nederlands’

Cloud software distribueren in Nederland

Het Engelstalige artikel ‘SLA’s The Dutch Way’ is een extract uit een juridisch boek over internationale softwaredistdributie. ‘The Dutch Way’ wil zeggen dat de standaard SLA en de standaard Software Distribution Agreement bekeken worden vanuit een Nederlands juridisch oogpunt. Wat is er juridisch nodig om cloud software aan te bieden of aan te schaffen – in Nederland?

SLA: kort en bondig
De Nederlandse stijl van zakendoen is over het algemeen een stijl van kortbondigheid en eenvoudigheid. Dit geldt bij uitstek ook voor Nederlandse overeenkomsten. Het artikel vertelt u wat u inhoudelijk moet weten over:

  • op te nemen verplichtingen tussen aanbieder en afnemer, volgens het Burgerlijk Wetboek
  • wat er bedoeld wordt met ‘in goed vertrouwen’ in SLA’s
  • de standaard structuur van een Nederlands IT contract (lijst)
  • algemene voorwaarden m.b.t. IT

Structuur SLA
Naast de inhoudelijke zaken, geeft het artikel ook tekst en uitleg bij de elementen van een Service Level Agreement volgens de Nederlandse juridische standaard.

Download het volledige artikel
Het artikel is interessant voor iedereen die een SLA wil toetsen op volledigheid en juistheid, of voor wie zelf (cloud) software wil distribueren in Nederland.

 

 

Download de whitepaper
Download