Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cloud Management

Cloud Management geeft grip en overzicht

Wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkelingen in Cloud Managementoplossingen zijn er verschillende verschuivingen zichtbaar. Het doel van deze whitepaper is om een compleet beeld te geven van de Cloud Managementoplossingen. Dit begint met het ‘Cloud Management’ schema. Dit schema is uniek en niet gefocused op leveranciers en hun producten, maar vooral bedoeld om een totaal en functioneel beeld van Infrastructuur Managementoplossingen te geven.

Wat maakt een goede oplossing?
Wat maakt een Cloud Managementoplossing een goede oplossing? Een goede oplossing voldoet aan drie kernwaarden, namelijk:

  1. Het is levensvatbaar;
  2. Het is haalbaar;
  3. Het is begerenswaardig.

Dit geldt voor Cloud Managementoplossingen, devices en apps. Het is daarbij wel belangrijk de juiste balans te vinden tussen perfectie en progressie.

Download de whitepaper
Download deze uitgebreide whitepaper en lees meer over Cloud Managementoplossingen en het Cloud Management schema die IT-professionals grip geven op en overzicht geven in een complex IT-landschap.

 

Download de whitepaper
Download