Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cloud beheer is nu belangrijker dan ooit

Zodra een organisatie de digitale transitie heeft gemaakt richting de cloud wordt het beheer van het IT-landschap een heel interessant vraagstuk. Waar men in eerste instantie geneigd is om te zeggen dat dit geheel buiten de eigen organisatie valt, weet Marco van Vliet van Managed Services binnen ETTU hier juist een tegengeluid op te geven: “Juist door introductie van de cloud is beheer belangrijker dan ooit geworden!”

De digitale transitie naar de cloud

Elke organisatie die de digitale transitie heeft ingezet, heeft zich vragen rondom de cloud moeten stellen. Hoe verandert de rol van onze eigen IT-afdeling zodra we zijn overgestapt naar de cloud? Welke rol spelen onze partners daarin? Met welke nieuwe vraagstukken krijgen we nu te maken? Marco ziet een aantal ontwikkelingen die antwoorden geven op deze vragen.

“Het in-house IT beheer zal nog minder bij de interne IT-afdeling komen te liggen en meer bij IT-partners zoals ETTU zodra er een cloud-first strategie wordt ingezet. Maar het beheer van Office 365 en SharePoint in traditionele zin, denk aan het uitvoeren van updates en het in de lucht houden van het platform, komt volledig voor rekening van Microsoft. Hiermee verdwijnen deze werkzaamheden dus uit het traditionele pakket van IT, maar komt er een groot deel service bij. Gebruikers van het nieuwe platform hebben veel vragen en zijn gewend op een andere manier te werken. Zij moeten begeleid worden in de transitie door IT’ers die verstand hebben van alle functionaliteiten en mogelijkheden binnen het Office 365 platform. Een omslag in de dienstverlening van IT is meer dan ooit noodzakelijk om in deze vraag te voorzien.”

Van SLA naar XLA

Met al deze veranderingen wordt ook de relatie tussen de klant en ETTU anders. Marco licht toe: “Wanneer we kijken naar de traditionele relatie tussen klant en IT-partner, is de relatie voornamelijk probleemgestuurd. De klant loopt tegen een ongewenste werking van het systeem of fout aan en schakelt de IT-partner in om deze op te lossen. Conform SLA wordt deze binnen de gestelde tijd verholpen en iedereen kan weer door met zijn of haar eigen werk. Naast de Service Level Agreement (SLA) waar deze harde afspraken in worden vastgelegd hanteren wij steeds vaker een XLA, waarbij de X staat voor Experience.”

In tegenstelling tot de SLA is de XLA geen officieel document waar afspraken in vast worden gelegd. Het is juist meer een soft framework waarbinnen ETTU meer waarde toevoegt voor de klant; proactief werken in plaats van reactief. Marco legt uit: “Dankzij een XLA stellen wij de vragen waar de klant nog niet eerder aan heeft gedacht. Bijvoorbeeld over beveiliging van de data wanneer een persoon uit dienst gaat. Door heel gerichte vragen te stellen zetten we de klant aan het denken en worden vraagstukken opgelost voordat deze een dreiging kunnen vormen.”

De nieuwe strategische rol van de beheerders

Dankzij bovenstaande verschuivingen wordt het noodzakelijk om de beschikbare kennis anders te alloceren. “De cloud en de implementatie van een XLA vragen om een strategische visie. Juist Managed Services heeft inzicht in alle data die voor een organisatie van belang zijn. Ondersteunend hieraan zijn in Office 365 handige dashboards beschikbaar, waaronder het Adoption Dashboard. Hiermee wordt de adoptiegraad van de verschillende functionaliteiten binnen Office 365 inzichtelijk gemaakt en hier kan strategisch op gestuurd worden.”

Office 365 adoption content pack en dashboard

Wanneer men ziet dat maar 10% van de organisatie sporadisch gebruik maakt van een extra aangekochte functionaliteit, ontstaan daar vragen over: Waarom gebruiken maar zo weinig mensen deze tool? Vinden ze het niet handig, weten ze niet wat ze ermee kunnen doen of is het gewoonweg niet nodig? Door de oorzaken te onderzoeken, kunnen er strategische keuzes gemaakt worden over hoe het IT-landschap eruit moet zien.

Managed Services als centrale spil

“Door onze rol meer in te zetten als sparringpartner en minder als reactieve oplosser van problemen, kunnen we meer toegevoegde waarde leveren voor de klant”, aldus Marco. “Dus een cloud-first strategie heeft niet zozeer te maken met een technologische stap, maar vooral met de manier van denken en werken. Door de digitale transitie te maken, komen er een hoop onzekerheden naar boven bij de gebruikers. Het nieuwe platform ziet er anders uit en men maakt zich zorgen over de veiligheid van de data die opgeslagen wordt. Daarom is het van vitaal belang dat zowel de interne IT als de IT-partners deze twijfel weg gaan nemen. En omdat we veel transities hebben meegemaakt, kunnen we alle betrokkenen meenemen in ons denkproces. Dat maakt van ETTU een hele waardevolle partner voor organisaties met een wens om naar een cloud-first strategie te gaan.”

Wellicht ook interessant voor u?

Bent u al cloud GDPR compliant? Lees er meer over in de whitepaper GDPR-compliant in 4 stappen.