Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cloud And Health in Europe

Gezondheidszorg en de cloud in Europa

​Europa's beleidsmakers weten heel goed wat hun uitdagingen zijn. Simpel gezegd: zorgprofessionals moeten meer doen, beter, sneller, met een grotere betrokkenheid van de patiënt – en dit alles vooral doen tegen lagere kosten. Vanuit het kostenperspectief is er een nieuwe bondgenoot opgestaan : deze nieuwe bondgenoot heet cloud computing. Deze whitepaper behandelt de constructieve bijdrage die cloud computing kan leveren aan zorgstelsels in Europa.

Het oude paradigma: in-house
In het oude paradigma voeren organisaties hun programma’s uit op hun eigen machines, servers of mainframes die zij moeten aanschaffen en onderhouden. Alle verwerking vindt in eigen huis plaats. Alle gegevens worden opgeslagen op het eigen terrein. Het lijkt misschien een nette benadering – maar er zijn een aantal nadelen. De whitepaper belicht deze nadelen van ‘in-house computing’.
 
Veiligheid, privacy en compliance
Daarna volgt een pleidooi voor toepassing van de cloud in de gezondheidszorg. Enkele voorbeelden van die toepassing, zoals bij het bestrijden van het H1N1 griepvirus, worden beschreven. Verder is er aandacht voor de toegevoegde waarde die de cloud biedt voor de gezondheidszorg (naast het besparen op kosten), bekeken vanuit het perspectief van patiënten en burgers.

Download de volledige whitepaper
Download de volledige whitepaper om te zien op wat voor manieren cloud computing van nut kan zijn voor de gezondheidszorg op zowel Europees als nationaal niveau. Er is in de whitepaper ook voldoende aandacht voor aanbevelingen ten aanzien van beleid.

 

Download de whitepaper
Download