Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cliëntveiligheid in de Zorgsector

Cliëntveiligheid om valincidenten terug te dringen

Cliëntveiligheid is een onderwerp wat steeds vaker naar voren komt in de zorgsector. Het aantal senioren van 65 jaar en ouder dat op de eerste hulp komt, doordat ze zijn gevallen, is aanzienlijk gegroeid. Het merendeel van de ouderen valt in- of om het huis. Verpleeg- en verzorgingshuizen besteden wel aandacht aan cliëntveiligheid, maar vaak is dit nog zonder dat hier het gewenste resultaat uit voortkomt.

De Praktijkcase
Deze praktijkcase beschrijft de situatie bij het Servicecentrum Het Laar. Ook bij het servicecentrum is  het aantal valincidenten toegenomen. Het is erg belangrijk dat er een onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van deze valincidenten. In de praktijkcase komt naar voren hoe een diepgaande analyse naar valincidenten uiteengezet kan worden.

“Één op de dertien cliënten van Het Laar heeft een valincident meegemaakt, waarvan de helft letsel heeft opgelopen.”

Verbanden leggen
Voordat een zorginstelling een concreet actieplan kan opstellen voor cliëntveiligheid, moet er een grondige analyse aan te pas komen. In de analyse moeten zowel de omstandigheden van de valincidenten als de oorzaken in kaart worden gebracht. Op deze manier worden de verbanden zichtbaar en kan er gezocht worden naar een oplossing voor de mogelijke oorzaken.

Download de whitepaper
Download vrijblijvend de praktijkcase over cliëntveiligheid waarin de situatie van Servicecentrum Het Laar uiteengezet wordt. De praktijkcase kan verpleeg- en verzorgingshuizen mogelijkheden geven om het aantal valincidenten terug te dringen.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant